Wanneer?
 • 14 december 2023
Waar?
 • Vandemoortele
  (Prins Albertlaan 12, 8870 Izegem)
Prijs?

75 euro (excl. btw) per deelnemer

Voor wie?
 • HR professionals
 • Organisatie en teamleiders
 • Management consultants en andere adviseurs  

Doelstelling: 

 • Interactieve en inspirerende sessie waarbij de deelnemers het traject en de uitdagingen van de bezochte organisatie (case) leren kennen. 
 • Delen van de ervaringen en leerlessen, ook intersectoraal.

Doelgroep: 

 • Organisaties die op weg zijn naar of werk willen maken van een innovatieve arbeidsorganisatie
 • Adviseurs die bezig zijn met de principes van innovatieve arbeidsorganisatie.  
 • We ambiëren een groep van 15 tot 30 open-minded mensen, die hun eigen organisatie en sectorgrenzen in denken kunnen overstijgen. 

Concept: 

 • We laten dit doorgaan bij de organisatie zelf - als er de mogelijkheid is om de deelnemers te ontvangen. Indien niet mogelijk zorgt Workitects in samenspraak met de organisatie voor een alternatieve locatie. 
 • Workitects reikt het canvas en denklogica aan. 
 • De organisatie brengt haar verhaal vanuit een integrale benadering, waarbij kan ingezoomd worden op 1 of meerdere thema’s/bouwstenen 

Opbouw:

tijdslot van 3.5 uur 

 • Inleiding en aanreiken van het organisatiecanvas – Workitects (30 min) 
 • De spreker(s) krijgt (krijgen) maximaal 2 uur om de case toe te lichten en in interactie te gaan met het publiek  - Organisatie (120 min) 
 • Informeel nakaarten (60 min max). 

Ten huize van... 
Vandemoortele Izegem

14 december 2023 (9.00-12.00u)

Vandemoortele is een Europese leider in de markt van bakkerijproducten, margarines, culinaire oliën en vetten. De groep heeft een omzet van 1,4 miljard euro met 5.100 medewerkers in 12 Europese landen, maar de roots liggen in het West-Vlaamse Izegem. Daar richtte het bedrijf in 1899 een fabriek op die tot op vandaag margarine produceert.

In 2016 startte Vandemoortele Izegem immers met C-Flow, een verandertraject gebaseerd op operational excellence en lean, met procesoptimalisaties, automatisering, digitalisering; maar ook 5S, visuele borden, kaizen events, root cause analyses.

Door de groeiende ordercomplexiteit – grotere variatie, kleinere series – was er echter meer nodig. Meer eenvoud in de organisatie, meer samenwerking, meer halen uit talent … kortom meer wendbaarheid met meer aandacht voor de mens in de organisatie. Vanuit die optiek stapte het bedrijf in 2017 mee in het WIFI2020-project van Flanders’ FOOD, Workitects en Alimento. De arbeidsorganisatie van Vandemoortele Izegem werd hierbij grondig onder de loep genomen.

Al deze initiatieven en initiatieven wierpen hun vruchten af, met als kersen op de taart twee ‘Factory of the Future’ awards in 2020 en 2023.

Vandemoortele  

vandemoortele

Wat mag je verwachten?

Tijdens deze ‘Ten huize van’ krijgen we van OPEX manager Gregory Decottenier meer details te horen over het C-Flow-traject. Hierbij zal hij focussen op de goede wisselwerking tussen mens en machine in het bedrijf, waarbij digitalisering en technologie ingezet wordt om medewerkers meer autonomie te geven.

Programma

 • 8.30u - ontvangst 
 • 9.00u - start met korte inleiding door Workitects
 • 9.15u - toelichting van het C-Flow traject door Gregory Decottenier (OPEX manager)
 • 10.30u - rondleiding
 • 11.30u - Q&A
 • 12.00u - afronding en broodjeslunch

Meer weten?

De case van Vandemoortele Izegem staat ook beschreven in
ons boek: Samen op smaak gebracht.

Samen op smaak gebracht

 

Ten huize van… 
Puratos in Lummen

Op 13 juni 2023 lichtten OpEx manager Stefaan Keyzer en HR-BP Liesbeth Van Criekingen het traject van Puratos Lummen toe. De focus lag hierbij op het rollenkader dat recent werd geïntroduceerd op de werkvloer. In de productieteams van de twee afdelingen van de fabriek zijn namelijk drie rollen ingevoerd: een ‘safety champion’, ‘quality champion’ en ‘people champion’.

Een aantal take-aways uit de case:

 • Je kan niet vroeg genoeg beginnen communiceren over visie of gewenste cultuur.
 • In verband met het invoeren van teamrollen: 
  • Communiceer vooraf duidelijk (stel bijvoorbeeld ook een FAQ op).
  • Werk met een duidelijk traject: informatieronde en kick-off >selectieproces > opleidingsperiode > stageperiode en eindwerk > bevestiging in de rol.
  • Geef medewerkers brede range aan mogelijkheden om interesse te tonen in de rollen 
  • Bepaal wie in aanmerking kan komen voor een rol (bij Puratos Lummen moet je 3 jaar in dienst zijn vooraleer je een champion-rol kan opnemen).
  • Besteed aandacht aan nazorg en persoonlijke feedback voor wie niet geselecteerd werd.
  • Koppel de rollen aan het functieclassificatiesysteem en verloningsmodel.
  • Definieer hoeveel tijd er wekelijks aan een rol kan worden besteed, en evalueer dit regelmatig.
  • De rollen worden ondersteund door respectievelijk de preventieadviseur (safety champion), kwaliteitsmanager (quality champion), HR- en productiemanager (people champion).
  • De invoering van rollen heeft een impact op de job van de teamleiders: neem hen van in het begin mee in het verhaal en stel scherp wat er eventueel voor hen verandert.
 • Zet in op digitale systemen om teams en medewerkers te ondersteunen.
  • Puratos Lummen ontwikkelde een digitaal ‘We Connect’-platform waarin alle operatoren data rond processen, kwaliteit, veiligheid, enzovoort inbrengen.
  • In de inkomruimte van de productie hangen beeldschermen waarop per productieteam informatie wordt weergegeven, zoals de voortgang van de productieorders, veiligheidsnotificaties, interne en externe kwaliteitsmeldingen, verbeterideeën, procesmeldingen en dashboards in excel. Er werden bijkomende beeldschermen geplaatst aan de productielijn zelf.
  • Er werd een apart opleidingslokaal voorzien, waar alle medewerkers specifieke opleidingstrajecten doorlopen.
puratos
Ten huize van Puratos
Ten huize van Puratos
Puratos windmolen

 

Ten huize van... Familiehulp in Brussel

In 2016 besliste Familiehulp haar werking anders te organiseren. De reden? De vele uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden: de toenemende commercialisering van de zorg, de war for talent, de veranderende zorgnoden van haar klanten, … De organisatie startte met een heel participatief proces, waarbij zowel medewerkers als klanten samen nadachten over hoe de werking kon geoptimaliseerd worden. Er werden gemengde zorgteams gevormd: zorgkundigen, huishoudhulpen en oppassers werken nu samen rond de klant.

Op 30 maart 2023 hebben Inge Croes en Eva Strubbe van Familiehulp het integrale verandertraject van de organisatie toegelicht tijdens onze ten huize van.

Een aantal take-aways uit de case:

 • Test klein, bij een aantal expeditieteams, en breidt dan uit over de organisatie.
 • Leg de waarden en principes van de organisatie vast, en gebruik deze als toetsstenen tijdens het verandertraject.
 • Ga voor een integraal traject, met aandacht voor structuur en cultuur.
 • Laat medewerkers via focusgroepen mee nadenken over hoe bepaalde zaken best worden aangepakt.
 • Betrek vakbonden van in het begin.
 • Neem ook de ondersteunende diensten mee.
 • Laat diversiteit tussen teams toe.
 • Bij het introduceren van specifieke rollen in teams, let je er best op dat die in het begin klein, aantrekkelijk en haalbaar zijn, zodat medewerkers die niet gaan zien als louter extra werk maar als autonomie in hun dagelijkse werking. Laat bij die rollen ook de nodige ruimte, zodat teams binnen een kader zelf kunnen bepalen hoe zich te organiseren.
 • Evolueer naar gedeeld leiderschap. Voor de betrokken leidinggevenden gaat dit om een evenwichtsoefening tussen sturen en loslaten.
 • Zet in op trainingen, rond bijvoorbeeld oplossingsgericht coachen en verbindend communiceren.
 • Systemen (bv. smartphones voor medewerkers) moeten de werking en teams zoveel mogelijk ondersteunen.

Wil je nog meer weten over de case van Familiehulp. Check dan zeker hun boek ‘Goed werken in de zorg’ (auteur: Ann Demeulemeester; uitgeverij: Lannoo Campus)!

fam
ten huize van
ten huize van
zorg

 


 

Ten huize van...
Bekintex in Wetteren

Op woensdag 19 oktober 2022 waren we voor onze 'Ten huize van' te gast bij BEKINTEX.

Filip Lanckmans en collega's deden het IAO-verandertraject van de organisatie, en specifiek van het ‘doelgerichte team burners’ uit de doeken.

Een aantal take-aways uit de case:

 • Structuur volgt strategie: als product leader / innovatief bedrijf is gekozen voor een organisatie met 3 segmenten met multidisciplinaire teams
 • Men spreekt over een ‘doelgericht team’ (‘target-oriented team’)
 • Elk segment ontwikkelt op andere manier, op eigen tempo, in functie van de context en medewerkers.
 • Groeiverhaal en verhuisplannen waren/zijn triggers om te evolueren naar een andere arbeidsorganisatie.
 • Het team branders heeft zichzelf van bij het begin een KPI opgelegd van 5% efficiëntieverbetering per jaar. Deze KPI werd overtroffen.
 • Er werd een strikte mijlpaalplanning gehanteerd, met een stuurgroep.
 • Naast een procesflow is er zicht op de informatieflow tussen medewerkers, wat hen nog steeds helpt.
 • Digitalisering was/is een enabler voor het doelgericht team.
 • De planning is binnen het team gebracht door het gebruik van rollen waarbij medewerkers extra taken opnemen.
 • Gebruik van een competentiematrix, om een overzicht te hebben van welke competenties nog nodig zijn in team
  • Werken op competenties voor bredere inzetbaarheid en opnemen van rollen
  • Rollensysteem wordt geëvalueerd: overbodige rollen worden geschrapt 
  • Werkt met puntensysteem: als medewerker een extra competentie binnen segment verwerft en rol opneemt, dan vertaalt zich dat in extra loon. Als rol wegvalt, valt ook extra verloning weg .
 • Belang communicatie en transparantie om iedereen mee te krijgen in verhaal
  • Dagelijks kort overleg
  • Wekelijkse opvolging via dialoogbord
  • Elke drie maanden overleg rond de richting van en met heel het team,
  • De klant wordt ook in contact gebracht met het team, om zo samen naar oplossingen te zoeken
 • Medewerkers worden ook meer betrokken, mogen eigen ideeën inbrengen
 • In 1 segment worden er (tijdelijk) twee werksystemen gehanteerd: de ene ploeg van maandag tot vrijdag, de andere ploeg van dinsdag tot zaterdag. 
 • Dankzij het werken als doelgericht team heeft Bekintex haar groei kunnen realiseren.

 

 

 

 

 

 

x
x
x

 

Ten huize van... woonzorgcentrum Sint-Jozef in Pelt

💡 “Verandering is de enige constante.”

Dit zijn de woorden van Jos Claes, directeur van wzc Sint-Jozef in Pelt (Integro VZW)

Op 14 juni 2022 deelden zij hun verandertraject rond gedeeld teamleiderschap tijdens onze 'Ten huize van'.

De belangrijkste take-aways uit hun case:

🔸 De #visie leeft in de hele onderneming en komt terug in de kleinste zaken.
🔸 Elk team heeft haar eigen #teamdoel en #teamcharter, die visueel versterkt worden.
🔸 Elk team neemt vijf #teamrollen op en wordt ondersteund door een meewerkende #teamcoach .
🔸 Activiteiten worden verdeeld op basis van #talenten en #competenties , ook binnen het besturend team.
🔸 #participatie van bewoners en medewerkers wordt sterk gestimuleerd.

Benieuwd hoe gedeeld leiderschap jouw organisatie vooruit kan helpen?

x
x

Wil je zelf als organisatie gastvrouw of gastheer zijn voor een ‘Ten Huize van’ en andere laten meedelen in de opgedane inzichten, valkuilen, successen? Contacteer gerust: frank.decraecker@workitects.be.

Magazine

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.