Slimmer organiseren vanuit
integraal organisatieontwerp

Een goede organisatiestructuur is een basisvoorwaarde voor werkbaar werk en een beter presterende organisatie. Innovatieve Arbeidsorganisatie of IAO is een verzamelnaam voor alle initiatieven die genomen worden om de prestaties van organisaties te verbeteren, door een duurzame samenwerking tussen mensen te faciliteren. In de wetenschapelijke literatuur wordt ook wel gesproken over ‘Workplace Innovation’ en ‘High Performance Work Systems’ (HPWS).

Gestart vanuit de sociotechniek

De term IAO is in 2009 bij de opstart van Workitects in het leven geroepen om duidelijk te maken waar onze focus ligt. De oorsprong van deze term, en de integrale ontwerpaanpak waarvoor IAO staat, stoelt op de sociotechnische systeemtheorie. Deze stelt dat zowel het functioneren van de organisatie als de mensen die erin actief zijn, verbeteren door de werkprocessen en arbeidstaken opnieuw te ontwerpen. Deze theorie over organisatiestructuur en teamwerk is in de afgelopen 50 jaar door verschillende wetenschappelijke studies gevalideerd en ondertussen algemeen aanvaard.

Aangevuld met het model van Karasek

Naar het voorbeeld van Ulbo De Sitter (Nederlandse professor en toonaangevend figuur op het gebied van ontwerpaanpak) vulden we de sociotechnische systeemtheorie aan met de inzichten van Robert Karasek over de werkbaarheid van jobs. Karaseks theorie gebruikt jobkenmerken om succesvolle voorspellingen te doen over werkstress bij de jobuitvoerders. Het model van Karasek is wetenschappelijk gevalideerd en wordt o.a. in de arbeidsgeneeskunde toegepast. Ook externe preventiediensten (denk aan Idewe, Attentia, SD Worx enz.) passen zijn theorie toe in bevragingen over psychosociale risico's.

Karasek

Het Workitects-organisatiecanvas

Het model van Karasek heeft ook onze huidige integrale kijk op organisatieontwerp vormgegeven. Ondertussen timmeren we al 15 jaar continu aan onze methodologie, zowel via onderzoek als begeleidingen bij organisatie in de praktijk. Daardoor slagen we er beter in om de theorie naar de praktijk vertalen. Want die praktijk is chaotisch. Organisaties zijn van nature ingewikkelde en weerbarstige constructies; en elke organisatie heeft zijn eigenheid. Organisatieontwerp is dus maatwerk.

Om dit maatwerk toch overzichtelijk te maken en duurzame verandertrajecten te kunnen realiseren, hebben we een organisatiecanvas ontworpen. Dit canvas bestaat uit 8 bouwstenen, die onderling verbonden zijn en op elkaar inwerken. We kijken zowel naar de culturele als de structurele dimensie van organisaties en werken zo aan een integrale roadmap voor slimmer organiseren.

Klaar voor een opleiding? 

 Hoe kan je je anders organiseren? Ontdek het met Werkblokken.

 Aan de slag met het organisatiecanvas? In de webinarreeks leer je elke bouwsteen kennen aan de hand van inspirerende voorbeelden. 

Van Babel tot ontwerp

Een organisatie neerzetten en ontwikkelen is een vak op zich. Het is een uitdaging waar vele managers en bedrijfsleiders mee worstelen. Dit boek is een basiswerk, een handleiding waarop je kan terugvallen als je concreet aan de slag wil met organisatieontwerp. 

Magazine

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.

x

Aan het woord: Marijke Dobbels

Marijke Dobbels, directeur van woonzorgcentrum Van Zuylen, vertelt over haar ervaring met innovatieve arbeidsorganisatie en de ondersteuning voor leidinggevenden in hun veranderende coachende rol.

wzc

5 Tips om met zorg te organiseren

Ben je er ook van overtuigd dat het in jouw woonzorgcentrum anders kan en moet? Hoe pak je een veranderproces binnen de zorg het best aan? In dit artikel delen we 5 tips om met zorg te organiseren.

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.