Innovatieve ArbeidsOrganisatie (IAO)

IAO is een term die onlosmakelijk met ons verbonden is (en onze historiek vanuit ‘Flanders Synergy). In de academische wereld en wetenschappelijke tijdschriften komt de term ‘Workplace Innovation’ eerder voor. Voor ons komen beide op hetzelfde neer: een verzamelnaam voor alle initiatieven die ondernomen worden om de prestaties van organisaties te verbeteren door een goede en duurzame samenwerking tussen mensen te faciliteren. In de wetenschap spreken we ook over ‘High Performance Work Systems’ (HPWS), waartoe aanpassingen aan de arbeidsorganisatie uiteindelijk moeten leiden. 

Gestart vanuit de sociotechniek

In 2009 werd onze organisatie opgericht, toen nog onder de naam ‘Flanders Synergy’. We riepen ‘Innovatieve Arbeidsorganisatie’ (IAO) in het leven, om te benoemen waar onze focus naar uitging. Het accent lag toen op organisatiestructuur en werkbare jobs. Voor onze ontwerpaanpak grepen we terug naar de sociotechnische systeemtheorie. Deze stelt dat een herontwerp van werkprocessen en menselijke arbeidstaken zorgt voor een verbetering in het functioneren van de organisatie én de mensen die erin actief zijn. Deze wetenschappelijk theorie over organisatiestructuur en teamwerk is de afgelopen 50 jaar door verschillende wetenschappelijke studies gevalideerd en algemeen aanvaard. 

Aangevuld met werkbaarheidstheorieën

Robert Karasek is een autoriteit op het vlak van werkbaarheid. Zijn theorie voorspelt met succes werkstress, aan de hand van jobkenmerken. In de arbeidspsychologie wordt eerder gekeken naar persoonsgebonden kenmerken en de fit is tussen een persoon en de arbeidsomgeving. Het model van Karasek is gevalideerd en dit wordt ook in de arbeidsgeneeskunde gebruikt. Ook preventiediensten (denk aan Idewe, Attentia, SD Worx enz.) passen zijn theorie toe in bevragingen rond psychosociale risicoanalyses.

Connecting the dots

Ulbo De Sitter, Nederlandse professor en toonaangevend figuur als het gaat om ontwerpaanpak, verbond de sociotechniek met de werkbaarheidstheorie van Karasek. De combinatie van die academische kennis was de inhoudelijke basis van wat wij ‘Innovatieve ArbeidsOrganisatie’ (IAO) noemen. Het ligt ook aan de grondslag van het organisatiecanvas dat we vandaag gebruiken.

Het organisatiecanvas

Dat structuurkeuzes bepalend zijn om de werkbaarheid te verbeteren, leverde heel wat interesse op van adviseurs, managers en cursisten. In de praktijk bleek toch dat er méér nodig is dan sociotechnische ingrepen om succesvol aan organisatiestructuren te sleutelen en werkbaarder werk te realiseren. 

Het innovatief organisatieontwerp waar we elke dag aan werken, benaderen we ondertussen breder. We kijken op een integrale manier naar organisatieontwerp. Het organisatiecanvas levert een coherente aanpak waarbij we alle bouwstenen benoemen waarlangs een organisatie opgebouwd wordt. Elke onderdeel brengen we onder in de culturele of de structurele dimensie. Bouwstenen zijn ook onderling verbonden, of werken op elkaar in, zoals: visie, structuur, leiderschap, teams en systemen. We werken ook aan een roadmap, een houvast die de mijlpalen in een verandertraject benoemt.

Organisatiecanvas

Organisatieontwerp is maatwerk.

De afgelopen 10 jaar bouwden we stevige expertise op binnen organisatieontwerp. Zowel via onderzoek als de begeleidingen van organisaties in de praktijk verbeterden we continu onze methodologie. Daardoor slagen we er beter in om de theorie naar de praktijk vertalen. Want die praktijk is chaotisch. Organisaties zijn van nature ingewikkelde en weerbarstige constructies. En elke organisatie heeft zijn eigenheid. Organisatieontwerp is maatwerk.

Voor ons is innovatief organisatieontwerp een verzameling aan methodes, workshopformats, opvolgingstechnieken en meer om organisaties te helpen hun structuur aan te pakken en meer werkbaar werk te creëren.

Klaar voor een opleiding? 

 Hoe kan je je anders organiseren? Ontdek het met Werkblokken.

 Aan de slag met het organisatiecanvas? In de webinarreeks leer je elke bouwsteen kennen aan de hand van inspirerende voorbeelden. 

Van Babel tot ontwerp

Een organisatie neerzetten en ontwikkelen is een vak op zich. Het is een uitdaging waar vele managers en bedrijfsleiders mee worstelen. Dit boek is een basiswerk, een handleiding waarop je kan terugvallen als je concreet aan de slag wil met organisatieontwerp. Geschreven door Seth Maenen, coördinator van Workitects.

Magazine

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.