Slimmer organiseren vanuit integraal organisatieontwerp

Een goede organisatiestructuur is een basisvoorwaarde voor werkbaar werk en een beter presterende organisatie. Innovatieve Arbeidsorganisatie of IAO is een verzamelnaam voor alle initiatieven die genomen worden om de prestaties van organisaties te verbeteren, door een duurzame samenwerking tussen mensen te faciliteren. In de wetenschapelijke literatuur wordt ook wel gesproken over ‘Workplace Innovation’ en ‘High Performance Work Systems’ (HPWS). 

Gestart vanuit de sociotechniek

De term IAO is in 2009 bij de opstart van Workitects in het leven geroepen om duidelijk te maken waar onze focus ligt. De oorsprong van deze term, en de integrale ontwerpaanpak waarvoor IAO staat, stoelt op de sociotechnische systeemtheorie. Deze stelt dat zowel het functioneren van de organisatie als de mensen die erin actief zijn, verbeteren door de werkprocessen en arbeidstaken opnieuw te ontwerpen. Deze theorie over organisatiestructuur en teamwerk is in de afgelopen 50 jaar door verschillende wetenschappelijke studies gevalideerd en ondertussen algemeen aanvaard.

Aangevuld met het model van Karasek

Naar het voorbeeld van Ulbo De Sitter (Nederlandse professor en toonaangevend figuur op het gebied van ontwerpaanpak) vulden we de sociotechnische systeemtheorie aan met de inzichten van Robert Karasek over de werkbaarheid van jobs. Karaseks theorie gebruikt jobkenmerken om succesvolle voorspellingen te doen over werkstress bij de jobuitvoerders. Het model van Karasek is wetenschappelijk gevalideerd en wordt o.a. in de arbeidsgeneeskunde toegepast. Ook externe preventiediensten (denk aan Idewe, Attentia, Mensura, Liantis enz.) passen zijn theorie toe in bevragingen over psychosociale risico's.

Karasek

Het Workitects-organisatiecanvas

Het model van Karasek heeft ook onze huidige integrale kijk op organisatieontwerp vormgegeven. Ondertussen timmeren we al 15 jaar continu aan onze methodologie, zowel via onderzoek als begeleidingen bij organisatie in de praktijk. Daardoor slagen we er beter in om de theorie naar de praktijk vertalen. Want die praktijk is chaotisch. Organisaties zijn van nature ingewikkelde en weerbarstige constructies; en elke organisatie heeft zijn eigenheid. Organisatieontwerp is dus maatwerk.

Om dit maatwerk toch overzichtelijk te maken en duurzame verandertrajecten te kunnen realiseren, hebben we een organisatiecanvas ontworpen. Dit canvas bestaat uit 8 bouwstenen, die onderling verbonden zijn en op elkaar inwerken. We kijken zowel naar de culturele als de structurele dimensie van organisaties en werken zo aan een integrale roadmap voor slimmer organiseren.

Klaar voor een opleiding? 

 Hoe kan je je anders organiseren? Ontdek het met Werkblokken.

 Aan de slag met het organisatiecanvas? In de webinarreeks leer je elke bouwsteen kennen aan de hand van inspirerende voorbeelden. 

Van Babel tot ontwerp

Een organisatie neerzetten en ontwikkelen is een vak op zich. Het is een uitdaging waar vele managers en bedrijfsleiders mee worstelen. Dit boek is een basiswerk, een handleiding waarop je kan terugvallen als je concreet aan de slag wil met organisatieontwerp. 

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.