Leidraad op maat voor elke organisatie

Als we de vraag stellen: "Toon eens hoe je organisatie in elkaar zit?", dan krijgen we meestal een organigram te zien. Een organisatie is echter méér dan dat. Daarom helpt het organisatiecanvas HR-medewerkers en leidinggevenden om hun organisatie op een integrale manier in beeld te brengen. Dit gebeurt volgens twee basisprincipes: 

  • Je werkt van links naar rechts.
  • Je bekijkt zowel de structurele als de culturele kant van de organisatie.
Organisatiecanvas

Vier organisatievraagstukken geven de richting aan.

Het eerste basisprincipe is dat er een logische volgorde is bij het ontwerpen van een organisatie. Maar wij weten natuurlijk ook: een organisatie groeit doorheen de jaren. Er komt een afdeling bij, daarna een extra leidinggevende. Zo gaat dit verder, totdat je met een Frankenstein van een structuur overblijft. Je staat daarom best (opnieuw) stil bij 4 organisatievragen: 

1) Wat moet de organisatie kunnen presteren?
2) Welke soort organisatie is daarvoor nodig?
3) Welke vorm van samenwerking koppelen we daaraan: afdelingen, teams,...? 
4) Hoe ziet een concrete job binnen zo'n afdeling of team eruit? 

Het antwoord op de laatste vraag is afhankelijk van de antwoorden op de voorafgaande vragen. In die zin zijn ze zoals vier Russische baboesjka-poppetjes, die mooi in elkaar passen.

Van links naar rechts

Structuur én cultuur: onlosmakelijk verbonden

Een tweede basisprincipe is dat een organisatie is opgebouwd uit zowel technische als mensgerichte bouwstenen. Het gaat om de ‘hardware’ en de ‘software’ van een organisatie, om de structuur en de cultuur.

De structurele dimensie focust op de kenmerken van het soort werk dat binnen een organisatie wordt gedaan. De culturele dimensie belicht daarentegen de kenmerken van de mensen in die organisatie. Het gaat om de verhalen, normen, waarden en gedragspatronen van mensen, waardoor zij zich in meerdere of mindere mate gemotiveerd en betrokken voelen bij de doelstellingen en de leiders van hun organisatie. Culturele bouwstenen helpen van een toevallige bundeling van mensen een gemeenschap te maken.

Cultuur én structuur

Hoe ga je aan de slag met het organisatiecanvas?

Deze vraag beantwoorden we graag tijdens onze webinarreeks. In 6 modules leer je elke bouwsteen diepgaander kennen, maar ook hoe ze verbonden zijn en hoe ze op elkaar inwerken. We vullen de theorie aan met voorbeelden uit de praktijk. Verwacht sessies waarin je alle handvaten krijgt om succesvolle veranderingen te starten in jouw organisatie! 

  • Deze webinarreeks geven we tweemaal per jaar.
  • Elke week leer je een nieuw gedeelte van het organisatiecanvas kennen tijdens een interactieve webinar van 1,5 uur.
  • Kostprijs: €600 (excl. btw) per deelnemer
Webinarreeks

Dit zijn de bouwstenen van het organisatiecanvas:

Visie

Visie

In deze bouwsteen wordt een argumentatie opgebouwd waarom bepaalde dingen (niet) worden gedaan en bepaalde keuzes worden gemaakt.

Leiderschap

Leiderschap

Die visie komt tot leven via leiderschap. Het gaat over wie waarvoor verantwoordelijkheid mag opnemen, en dit kan op elk niveau van de organisatie.

Teams

Teams

Deze bouwsteen draait rond de informele aspecten tussen collega’s. Hoe wordt er feedback gegeven, hoe wordt er gecommuniceerd en in welke mate vertrouwen en helpen collega’s elkaar?

Individu

Individu

De visie wordt op dit niveau vertaald naar verwachtingen op vlak van competentie en gedrag van individuele medewerkers.


 

Proces

Proces

Deze bouwsteen gaat over alle activiteiten die moeten georganiseerd worden om de nodige prestaties te leveren.

Macrostructuur

Macrostructuur

Een macrostructuur kan gezien worden als het geheel van afdelingen en niveaus die binnen de organisatie bestaan.
 

Microstructuur

Microstructuur

Binnen een niveau, afdeling of team zijn medewerkers aan de slag die op een of andere manier werkrelaties met elkaar onderhouden. Daar gaat deze bouwsteen over.

Systemen

Systemen

Bij systemen gaat het om de infrastructuur, procedures, HR-systemen, financiële systemen, enzovoort. Zij horen de concrete taken en beslissingen te ondersteunen.

Magazine

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.