Leidraad op maat voor elke organisatie

Als we de vraag stellen: "Toon eens hoe je organisatie in elkaar zit?", dan krijgen we meestal een organigram te zien. Een organisatie is echter méér dan dat. Daarom helpt het organisatiecanvas HR-medewerkers en leidinggevenden om hun organisatie op een integrale manier in beeld te brengen. Dit gebeurt volgens twee basisprincipes: 

  • Je werkt van links naar rechts.
  • Je bekijkt zowel de structurele als de culturele kant van de organisatie.
Workitects-organisatiecanvas

Vier organisatievraagstukken geven de richting aan.

Het eerste basisprincipe is dat er een logische volgorde is bij het ontwerpen van een organisatie. Maar wij weten natuurlijk ook: een organisatie groeit doorheen de jaren. Er komt een afdeling bij, daarna een extra leidinggevende. Zo gaat dit verder, totdat je met een Frankenstein van een structuur overblijft. Je staat daarom best (opnieuw) stil bij 4 organisatievragen: 

1) Wat moet de organisatie kunnen presteren?
2) Welke soort organisatie is daarvoor nodig?
3) Welke vorm van samenwerking koppelen we daaraan: afdelingen, teams,...? 
4) Hoe ziet een concrete job binnen zo'n afdeling of team eruit? 

Het antwoord op de laatste vraag is afhankelijk van de antwoorden op de voorafgaande vragen. In die zin zijn ze zoals vier Russische matroesjka-poppetjes, die mooi in elkaar passen.

Van links naar rechts

Structuur én cultuur: onlosmakelijk verbonden

Een tweede basisprincipe is dat een organisatie is opgebouwd uit zowel technische als mensgerichte bouwstenen. Het gaat om de ‘hardware’ en de ‘software’ van een organisatie, om de structuur en de cultuur.

De structurele dimensie focust op de kenmerken van het soort werk dat binnen een organisatie wordt gedaan. De culturele dimensie belicht daarentegen de kenmerken van de mensen in die organisatie. Het gaat om de verhalen, normen, waarden en gedragspatronen van mensen, waardoor zij zich in meerdere of mindere mate gemotiveerd en betrokken voelen bij de doelstellingen en de leiders van hun organisatie. Culturele bouwstenen helpen van een toevallige bundeling van mensen een gemeenschap te maken.

Cultuur én structuur

Hoe ga je aan de slag met het organisatiecanvas?

Deze vraag beantwoorden we graag tijdens onze webinarreeks. In 6 modules leer je elke bouwsteen diepgaander kennen, maar ook hoe ze verbonden zijn en hoe ze op elkaar inwerken. We vullen de theorie aan met voorbeelden uit de praktijk. Verwacht sessies waarin je alle handvaten krijgt om succesvolle veranderingen te starten in jouw organisatie! 

  • Deze webinarreeks geven we tweemaal per jaar.
  • Elke week leer je een nieuw gedeelte van het organisatiecanvas kennen tijdens een interactieve webinar van 1,5 uur.
  • Kostprijs: €750 (excl. btw) per deelnemer
Webinarreeks

Dit zijn de bouwstenen van het organisatiecanvas:

Visie

Visie

In deze bouwsteen wordt een argumentatie opgebouwd waarom bepaalde dingen (niet) worden gedaan en bepaalde keuzes worden gemaakt.

Leiderschap

Leiderschap

Die visie komt tot leven via leiderschap. Het gaat over wie waarvoor verantwoordelijkheid mag opnemen, en dit kan op elk niveau van de organisatie.

Teams

Teams

Deze bouwsteen draait rond de informele aspecten tussen collega’s. Hoe wordt er feedback gegeven, hoe wordt er gecommuniceerd en in welke mate vertrouwen en helpen collega’s elkaar?

Individu

Individu

De visie wordt op dit niveau vertaald naar verwachtingen op vlak van competentie en gedrag van individuele medewerkers.


 

Proces

Proces

Deze bouwsteen gaat over alle activiteiten die moeten georganiseerd worden om de nodige prestaties te leveren.

Macrostructuur

Macrostructuur

Een macrostructuur kan gezien worden als het geheel van afdelingen en niveaus die binnen de organisatie bestaan.
 

Microstructuur

Microstructuur

Binnen een niveau, afdeling of team zijn medewerkers aan de slag die op een of andere manier werkrelaties met elkaar onderhouden. Daar gaat deze bouwsteen over.

Systemen

Systemen

Bij systemen gaat het om de infrastructuur, procedures, HR-systemen, financiële systemen, enzovoort. Zij horen de concrete taken en beslissingen te ondersteunen.

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.