Als team blijven werken 

Al 45 jaar ontwikkelt, produceert en installeert De Sutter Naturally uit Kampenhout paardenomheiningen, weidepoorten en houten schuilstallen. Het bedrijf is hierin de referentie in ons land en ver daarbuiten. Het gamma werd ondertussen uitgebreid met residentiële poorten en duurzaam maatwerk in hout. “De afgelopen tien jaar zijn we sterk gegroeid. Onze productie is complexer geworden.”, licht Alexander Van Parijs, CEO Van De Sutter Naturally, toe. “Dit daagt ons uit om iedereen betrokken en competent te houden en te zorgen dat we als team klantgericht blijven werken.” 

Naar een productie 2.0 

De Sutter Naturally werkt al een tijd met het ERP-systeem Navision. “We zagen heel wat mogelijkheden om dit systeem verder te benutten en door te trekken naar de werkvloer. Upgraden naar een productie 2.0 als het ware.”, vertelt Operations Manager Jeroen Verbeke. Dit zou voordelen opleveren voor zowel de productie als voor de medewerkers zelf. “We zochten een manier om de de machinebezetting te optimaliseren, de tijdsbesteding en het materiaalverbruik beter op te volgen, en op die manier ook de kostprijscalculatie te automatiseren.”, verduidelijkt Jeroen. “Maar voor ons draait het niet enkel om productiviteit en efficiëntie. Een digitaal platform bood mogelijkheden om de planning te visualiseren op de werkvloer en taken beter te verdelen op basis van de competenties van onze medewerkers. We waren ervan overtuigd dat dit kon helpen om mensen autonomer te laten werken.”  

DSN - mensgericht digitaliseren 

mensgericht digitaliseren

Add-on ontwikkelen 

Alexander en Jeroen beslisten om een ‘add-on’ op het ERP-systeem te laten bouwen. Dit verliep in verschillende stappen. Jeroen licht toe: “We zijn gestart met het analyseren van een bestaande add-on van een overgenomen bedrijf. Vervolgens selecteerden we een ontwikkelaar en overliepen we met hen welke functionaliteiten moesten aangepast of verder uitgewerkt worden. Tegelijkertijd maakte ik een oplijsting van alle werkposten, taken en deeltaken in de productie.”  

Competenties in kaart 

Op basis van die lijst werd vervolgens een competentiematrix opgemaakt. “Zo’n matrix geeft een overzicht van de mate waarin een medewerker de taken in productie kan uitvoeren, van ‘kan het niet’ tot ‘kan collega’s trainen’. Ik heb die inschaling in eerste instantie zelf gedaan.”, vertelt Jeroen. “Het is de bedoeling om die in de toekomst samen te verfijnen en up-to-date te houden.” Deze competentiematrix laat in een volgende stap toe om per medewerker een opleidingstraject op te stellen. 

Testen en informeren 

Het bouwen van een tool is één ding. Zorgen dat het daadwerkelijk zal functioneren en gebruikt worden op de werkvloer is iets anders. “Toen het prototype van de add-on er was, heb ik die eerst samen met onze twee productieleiders getest. Tegelijkertijd zijn we de operatoren gaan informeren en voorbereiden op het nieuwe systeem.” En dat laatste is misschien wel het belangrijkste. “Achteraf gezien hadden we onze mensen beter nog vroeger betrokken in het proces.”, geeft Jeroen toe. “Je krijgt niet enkel waardevolle input, maar het geeft mensen ook tijd om na te denken over wat de impact zal zijn op de eigen job. Op die manier kan je inspelen op onzekerheden en sneller zoeken naar de nodige ondersteuning en opleiding.” 

Niet op eigen houtje 

En hoe werkt het nieuwe systeem nu? Het helpt bepalen wie welke orders moet oppakken. “Het systeem stuurt niet alles.”, verduidelijkt Jeroen. “Het visualiseert de weekplanning en ondersteunt in die zin de productieleiders en het team. Onze operatoren kunnen op basis daarvan zelf nog bepalen in welke volgorde ze een takenlijst afwerken.” Medewerkers krijgen dus meer autonomie op het vlak van hun eigen werkplanning. “Maar meer planningsautonomie betekent niet dat men zomaar op eigen houtje aan de slag gaat.”, benadrukt CEO Alexander. “Voor ons is het belangrijk dat we als team klantgericht blijven werken, en dat medewerkers elkaar helpen en sterker maken.” Duurzame omheiningen en poorten worden gemaakt door een duurzaam team. Dat staat als een paal boven water. 
 

mensgericht digitaliseren

Experience-dag:
mensgericht digitaliseren

Kan jij tips en tricks gebruiken om te digitaliseren op een mensgerichte manier? Ervaar en leer hoe je de impact van (digitale) technologie op medewerkers kan evalueren en hoe technologie de (samen)werking in teams kan bevorderen.

digitaal organiseren

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.