Binnen onze innovatieprojecten stuitten we de afgelopen 15 jaren al op tal van organisatieproblemen die in diverse sectoren terugkwamen. Als antwoord hierop ontwikkelde Workitects verschillende oplossingen, gesteund op wetenschappelijk onderbouwde methodieken.

Elke digitale of fysieke oplossing zoomt in op en specifiek thema binnen innovatieve arbeidsorganisatie. Samen vormen ze de lijm waarmee zowel consultants als interne changemakers de blokken van hun organisatiecanvas (zelfstandig) met elkaar kunnen verbinden.  

Werkbaar werk

x

Psychosociale risicoanalyse

Werkmeter is een unieke online psychosociale risicoanalyse, die je een betrouwbaar zicht geeft op o.a. de werkdruk, tevredenheid en betrokkenheid van werknemers en op de structurele risico’s voor stress op het werk.

Werkblokken

Simulatiespel

Werkblokken is een simulatiespel dat spelers laat voelen in welke mate bredere organisatiekeuzes invloed hebben op het gedrag en welzijn van medewerkers.

Teamontwikkeling

Teamworks

Teambarometer

TeamWorks is een teambarometer voor medewerkers binnen eenzelfde team. Door de werkpunten in de teamontwikkeling minutieus aan te duiden, geeft deze online bevraging een aanzet om de samenwerking en besluitvorming van het team te verbeteren.

Lizet

Teampaspoort

Met LiZeT (Loopbanen in Zelforganiserende Teams) stel je als team je eigen teampaspoort samen. De vijf componenten van de tool stimuleren teamleden om meer betrokken te zijn bij het invullen en verdelen van taken en rollen, op zo’n manier dat ook de loopbanen van individuele teamleden ondersteund worden.

Gedeeld leiderschap

LeadershipGround

Leiderschapskaarten

LeadershipGround is een kleurrijke set leiderschapskaarten die je kan gebruiken als dialooginstrument om als team een gedeelde visie op leiderschap op te bouwen.

onderzoek
onderzoek en ontwikkeling

Evidence-based ontwikkeling van tools en methodieken

In onze innovatieprojecten zetten we in op het uitbreiden van onze kennis en op het ontwikkelen van nuttige tools en methodieken die organisaties kunnen helpen om zich optimaal te organiseren. Hiervoor werken we op een evidence-based manier. Dat wil zeggen dat het ontwikkelingsproces volgens 4 stappen verloopt.

 • Conceptontwikkeling
  We gebruiken onderzoek en data om concepten te ontwikkelen en te onderbouwen
 • Toolontwikkeling
  Vervolgens zetten we die concepten om naar een bruikbaar hulpmiddel voor organisaties. Je zou hier kunnen spreken over een eerste versie van de tool of methodiek.
 • Interventies
  We zetten de tool in het werkveld in, bij wijze van test of pilootproject.
 • Evaluatie
  De info die we uit deze tests halen, gebruiken we om de tool of methodiek nog verder bij te schaven.

Dit proces herhalen we tot we een volledig onderbouwde tool of methodiek aan het aanbod kunnen toevoegen. En ook daarna blijven we ontwikkelen en verbeteren. Het proces van voortschrijdend inzicht stopt nooit.

Oplossingen op maat

Wij kunnen onze bestaande tools 'tweaken' op basis van jouw situatie, organisatie of vraag. Dat wil zeggen dat we een tool op enkele punten kunnen aanpassen zodat het optimaal aansluit bij de noden van jouw organisatie. Zo maakten we bijvoorbeeld een gepersonaliseerde versie van 'Werkblokken' voor Vivaldis Interim. Elke keer er een nieuwe collega start, maakt deze kennis met 'stroomsgewijs organiseren' via ons simulatiespel.

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.