Doelgroep
  • teamleider, coaches en leidinggevenden
  • HR-partners
  • teams die aan zichzelf willen werken
Frequentie

Tot 4x/jaar 

Prijs

30 euro per teamlid/jaar
(3 credits per teamlid)

Samenwerken in een team

Werken in team is complex. Zowel bedrijfsleiders, teamcoaches als bedrijfsconsultants worstelen met de uitdaging om het werk van verschillende medewerkers goed op elkaar af te stemmen en om de samenwerking tussen collega’s te verbeteren.

Nochtans is succesvol teamwerk een noodzaak voor organisaties die wendbaar en werkbaar willen zijn. Ongeacht de sector of organisatiegrootte moet er meer aandacht gegeven worden aan teamontwikkeling. Wanneer teams niet op de rails geraken, heeft dat een negatieve impact op de bedrijfsresultaten én op het welzijn van de medewerkers.


 

Teamworks
Teamworks

TeamWorks laat teams werken

TeamWorks is een eenvoudige online bevraging voor medewerkers binnen eenzelfde team, die het teamwerk en de evolutie ervan in kaart brengt. De tool maakt jouw organisatie bewust van de inspanningen die nodig zijn om teamontwikkeling te stimuleren.

Een ervaren begeleider uit het Workitects-netwerk kan jou ondersteunen tijdens de teamgesprekken en bij het bepalen van de juiste interventies. Verder staan we voor je klaar op afroep.

Participatieve teamontwikkeling dankzij het TeamWorks-model

Om de volledige teamwerking in kaart te brengen kijken we naar zes dimensies. Vier van die dimensies vormen samen de ankerpunten van een team. Deze dimensies zijn gelinkt aan bouwstenen van het Workitects-organisatiecanvas.

  • Resultaatgerichtheid. Hoe goed presteert het team?
  • Werkrelaties. Hoe is de interactie tussen de teamleden en hoe is de samenwerkingscultuur?
  • Persoonlijke relaties. Wat is de mate en wijze van integratie van de teamleden in het team?
  • Besluitvaardigheid. Wat is de verdeling van bevoegdheden en hoe is de wijze van besluitvorming in het team?

De twee andere dimensies zijn contextfactoren of randvoorwaarden om van een autonoom team te kunnen spreken.

  • Middelen en ondersteuning. Wordt het team voldoende gecoacht, correct beloond en zijn alle informatie en middelen voorhanden om het werk uit te voeren?
  • De afbakening van het team. Is het duidelijk wie wel of niet in team zit?


 

Teamworks

Evalueer je teamwerking

Voor elke dimensie worden er een zestal stellingen bevraagd.

Op de eerste twee pagina's van het rapport krijg je de teamresutaten per dimensie. Daarachter volgen de teamresultaten per stelling. Met aansluitend per dimensie enkele voorgestelde werkpunten voor je team.

Magazine

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.