Bedrijf klaarstomen voor toekomst 

Bij European Spinning Group zie je geen spinnewielen meer draaien. Wel merk je meteen dat het een bedrijf in beweging is. Drijvende kracht is CEO Julie Lietaer. Achterkleindochter van Jérome die als vlasboer in 1924 een spinnerij begon. Liefde voor het product en gedrevenheid zijn een eeuw later nog steeds in het DNA van het bedrijf verweven. Maar de kijk op de organisatie, de producten en de markt is bij die nieuwe generatie wél helemaal anders. En blijft veranderen. 

“AVS Spinning is onze divisie waarbij we op maat produceren, naargelang de vraag van de klant”, vertelt Julie. “Dat betekent korte runs met specifieke, hoog-innovatieve producten. Flexibiliteit en snelheid zijn onze USP’s. Verder wordt de roep om duurzaamheid steeds groter. Mede door onze recyclingprojecten nemen we op dat vlak een pionierspositie in.” Ook aan de krapte op de arbeidsmarkt ontsnapt het bedrijf niet. “Techniekers zijn moeilijk te vinden en met de aankomende pensioenvertrekken wordt kennisborging en kennisopbouw bij jonge werknemers een uitdaging. Willen we ervaren krachten aan de slag houden, dan moeten jobs minder belastend zijn. Maar ook jongere generaties verwachten een meer zinvolle job, met meer impact.” Meegaan in die veranderingen en innoveren zijn de sleutelwoorden om futureproof te blijven. 


 

digitaal organiseren


 

digitaal organiseren

Data capteren? Eerst anders organiseren! 

“We wilden inzetten op datacaptatie en meer gebruik gaan maken van digitale communicatie met de medewerkers om bijvoorbeeld KPI’s op te volgen”, verduidelijkt Operations Director Karel Van de Walle. “Hiervoor gingen we een deel van het productieproces digitaliseren. We dachten dat dat vooral iets technisch was.” Niets is echter minder waar. Het innovatielab van Workitects toonde het bedrijf dat er eerst andere katten te geselen zijn. Nu werkt iedereen nog op zijn eigen eilandje. Er is nauwelijks samenwerking tussen werkposten, tussen ploegen. Dat veroorzaakt ergernissen onder collega’s, dubbel werk en vermijdbare stilstanden. Bovendien had het management geen duidelijke toekomstvisie. “De Workitects-adviseurs hebben ons serieus op de rooster gelegd: Welke data wil je verzamelen? En wat ga je daarmee doen? Waar ben je mee bezig? En waar wil je naartoe? Daar hadden we niet meteen een antwoord op”, geeft Karel toe. 

Tijdens het innovatielab van Workitects beseften we dat we om te digitaliseren eerst een andere kat te geselen hadden: onze arbeidsorganisatie.

Karel Van de Walle - Operations Director bij European Spinning Group

Verandering vraagt gedragen visie 

“Tijdens individuele begeleidingssessies pinden we met het managementteam een target image vast”, vervolgt Julie. Tot een gedeelde visie komen, ging niet zonder slag of stoot. “De discussies liepen hoog op. Maar dankzij de begeleiding gingen alle neuzen in dezelfde richting staan. De target image toont hoe onze productie-eenheid eruit kan zien over vijf jaar, mét de nieuwe robots en machines. Ook de invulling van de nieuwe werkposten en jobs zijn duidelijk. Dat beeld is mijn toetssteen bij elke beslissing.” “Cruciaal daarin is de opdeling van onze productie in ‘made to stock’ en ‘made to order’. Data helpen je beslissen wat wanneer geproduceerd wordt”, vult Karel aan. “Door de juiste data te verzamelen en die beschikbaar te maken voor je werknemers, kunnen ze hun werk zelf beter plannen en uitvoeren.”  

Happy people in duurzame jobs 

Digitale communicatie vraagt een cultuurshift naar open communicatie in en tussen alle bedrijfslagen. Die eerste stap moet zorgen voor een betere sfeer op de werkvloer. Waarbij mensen elkaar helpen en meer begrip krijgen voor elkaars job. “Hopelijk zien we hierdoor een efficiëntieverbetering. En vooral: happy people. Mensen die met plezier naar het werk komen”, benadrukt Julie. “Bredere inzetbaarheid is de toekomst. Mensen moeten meer taakvariatie krijgen, meer verantwoordelijkheid, meer eigenaarschap. Hierdoor worden hun jobs minder belastend, boeiender en dus werkbaarder. De duurzaamheid die we zo hoog in het vaandel dragen in ons productieproces willen we ook sociaal vertalen. People management is minstens even belangrijk als andere aspecten van de bedrijfsvoering.”  


 

digitaal organiseren

Door mensen breed inzetbaar te maken, willen we onze wendbaarheid en productie-efficiëntie verhogen. Zo krijgen we ook zinvollere en werkbare jobs.

Julie Lietaer – CEO van European Spinning Group


 

digitaal organiseren

Factory of the Future 

De technologische transitie waar niemand nog omheen kan, is omvangrijk en vraagt grote investeringen: in nieuwe machines, in digitalisering, in opleiding en ondersteuning van mensen. Niet evident in economisch turbulente tijden. “Je kan niet alles in een keer doen,” zegt Julie, “en dat is bij het aanpakken van je arbeidsorganisatie net zo. Een stapsgewijs proces, met telkens de cyclus van proberen-terugkoppelen-aanpassen.” “Mensen voelen wel al dat er zaken in beweging zijn en dat we naar hen luisteren. Onze visie is nu klaar en duidelijk. Stiekem dromen we ervan om in 2027 de titel Factory of the Future binnen te halen”, glundert Karel. “Belangrijk is om door te zetten en trots te zijn op de kleine stapjes die je zet”, concludeert Julie. “Workitects leerde ons dat anders gaan organiseren een marathon is, geen sprint.” 

Experience-dag:
mensgericht digitaliseren

Kan jij tips en tricks gebruiken om te digitaliseren op een mensgerichte manier? Ervaar en leer hoe je de impact van (digitale) technologie op medewerkers kan evalueren en hoe technologie de (samen)werking in teams kan bevorderen.

digitaal organiseren

Magazine

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.