Basics

Gratis webinar: anders organiseren

Gratis webinar: anders organiseren

Ben je geïnteresseerd in innovatieve arbeidsorganisatie (IAO), maar weet je niet goed wat het juist is of wat het voor jouw organisatie kan betekenen? 

In deze gratis webinar verkennen we met jou de wereld van innovatieve arbeidsorganisatie. We vertrekken vanuit verschillende probleemstellingen en reiken aan waarom IAO de juiste oplossing kan zijn. 

webinarreeks - anders organiseren

Webinarreeks: anders organiseren

Structuurkeuzes zijn bepalend voor de werkbaarheid van je organisatie, maar er is méér nodig dan dat. Workitects benadert het innovatief organisatieontwerp breder aan de hand van het Workitects organisatiecanvas.

Tijdens deze webinarreeks van zes sessies leer je elke bouwsteen kennen, maar ook hoe ze verbonden zijn en hoe ze op elkaar inwerken.

organisatiecanvas

Opleiding: anders organiseren

Structuurkeuzes zijn bepalend voor de werkbaarheid van je organisatie, maar er is méér nodig dan dat. Workitects benadert het innovatief organisatieontwerp breder aan de hand van het Workitects organisatiecanvas.

Tijdens deze fysieke opleiding van één dag leer je elke bouwsteen kennen, maar ook hoe ze verbonden zijn en hoe ze op elkaar inwerken.

ten huize van

Ten huize van...

Als expertisecentrum willen we inspireren en verbinden met gelijkgestemden. Hiervoor gaan we vanaf 2022 ons netwerk van organisaties en adviseurs verder een platform geven. Vanuit die optiek gaan we ‘Ten huizes van’ organiseren met interactieve en inspirerende sessies waarbij de deelnemers het traject en de uitdagingen van de bezochte organisatie (case) leren kennen. 

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.