Wie zijn we, wat drijft ons? 

Wij zijn een expertisecentrum op het vlak van arbeidsorganisatie, en dragen bij tot meer werkbaar werk voor iedereen in slagkrachtige organisaties.  

Organisaties – is het nu in zorg, onderwijs, productie of diensten – staan meer dan ooit onder druk. Door corona moet het werk met minder mensen gedaan worden en zet thuiswerk de samenwerking onder spanning. Ondertussen veranderen opdrachten en moet er flexibel worden ingespeeld op veranderingen. En net nu wordt het steeds moeilijker om nieuwe medewerkers te vinden. Werkbaar werk lijkt soms verder weg dan ooit. 

Het liefst zien wij een kentering in onze maatschappij. Een verandering in de manier waarop arbeid georganiseerd wordt in organisaties. Door het werk anders in te delen, kunnen immers meer zinvolle jobs worden gecreëerd waardoor mensen met goesting en langer aan de slag willen gaan. Door die innovatieve ingrepen, worden organisaties wendbaarder en kunnen organisaties ook hun volle potentieel benutten.  

Ons logo weerspiegelt ook deze visie:  

  • We dragen medewerkers een warm hart toe, en ijveren daarom ook voor meer werkbare jobs in onze samenleving. Het herontwerpen van organisaties en jobs moet bovendien samen met die medewerkers gebeuren, op een participatieve manier. 
  • We willen samen bouwen aan beter, efficiënter en werkbaar werk door in te grijpen in de arbeidsorganisatie. Noem ons organisatiearchitecten. We inspireren en stimuleren anderen (zowel binnen als buiten organisaties) om werk en organisaties ook op die manier te benaderen. 
  • We vertrekken niet vanuit ons buikgevoel en volgen niet zomaar de nieuwste hype. We baseren ons op wetenschappelijke evidentie en onderbouwde methodieken. We blijven echter niet in een ivoren toren zitten: we slaan de brug tussen onderzoek en praktijk.  
icons

Wat doen we? 

Met een enthousiast team werken we op diverse fronten om deze visie te realiseren. 

  • We doen aan praktijkgerichte innovatie in een aantal sectoren, zoals de zorg en industrie. We realiseren dit onder meer via onderzoeksprojecten, waarbij we rond specifieke thema’s samenwerken met een ruim en divers netwerk van partners. Op die manier blijven we kennis rond innovatieve arbeidsorganisatie opbouwen en verspreiden.  

  • We vertalen wetenschappelijke inzichten naar de praktijk, via onder meer publicatiestools en opleidingen. We richten ons hierbij niet alleen op mensen in organisaties (CEO’s en bedrijfsleiders, HR-managers, leidinggevenden, …) maar ook op externe adviseurs/consultants. 

  • We zetten sectoren en organisaties in beweging. Hiervoor werken we nauw samen met en/of in opdracht van intermediaire partners (sectororganisaties, speerpuntclusters en innovatieplatformen, werkgevers- en werknemersorganisaties, …).  

  • We zijn geen adviseurs of consultants pur sang. We houden via het begeleiden van organisaties voeling met de praktijk, om te innoveren en expertise op te bouwen, om methodieken en tools uit te testen of om inspiratie- en klankbordsessies voor te bereiden. 

Kortom, we willen een betrouwbare kennispartner en katalysator zijn op vlak van innovatieve arbeidsorganisatie. 

Wetenschappelijke basis 

Een goede organisatiestructuur is voor ons een basisvoorwaarde voor werkbaar werk en slagkrachtige organisaties. Die overtuiging is gestoeld op wetenschappelijke evidentie vanuit de sociotechnische systeemtheorie. In de afgelopen 50 jaar werd deze theorie over organisatiestructuur en teamwerk door verschillende wetenschappelijke studies gevalideerd en algemeen aanvaard. 

Ulbo de Sitter – Nederlandse professor en toonaangevend figuur als het gaat om ontwerpaanpak – verbond de sociotechniek met de werkbaarheidstheorie van Robert Karasek. De combinatie van die academische kennis vormde de inhoudelijke basis van wat ook wel ‘Innovatieve ArbeidsOrganisatie’ (IAO) wordt genoemd. Het ligt tevens aan de grondslag van het Workitects-organisatiecanvas

In de academische wereld en in wetenschappelijke tijdschriften komt meer en meer de term ‘Workplace Innovation’ voor. Voor ons komen beide termen op hetzelfde neer: een verzamelnaam voor allerlei initiatieven ter verbetering van de prestaties van organisaties door het factiliteren van een goede en duurzame samenwerking tussen mensen.  

Onze (kleine) geschiedenis  

In 2008 werd vanuit de Vlaamse Overheid een competentiepool innovatie arbeidsorganisatie opgericht: Flanders Synergy vzw. Het objectief was het Vlaamse organisatie- en adviseurslandschap een kennisinjectie te geven op vlak van innovatieve arbeidsorganisatie. 

Ondertussen ging onze organisatie verder op eigen kracht en geven we onze missie sinds 2019 vorm onder de naam Workitects. Met een eigen team van experten en een ruim partnernetwerk brengen we sectoren en organisaties in beweging. En dit niet alleen in Vlaanderen. Via ons netwerk WinWal zijn we ondertussen actief in Wallonië en via EUWIN bouwen we mee aan een netwerk in Europa.

Sinds juli 2021 is Henk Dejonckheere, Algemeen Directeur van Alimento Groep, voorzitter van onze Raad van Bestuur. 

Onze community 

We bouwen aan een community van mensen die in innovatieve arbeidsorganisatie geloven en dit mee omzetten  in de praktijk. Dat netwerk bestaat onder meer uit organisaties, adviseurs, onderzoeksinstellingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Via dit brede werkveld, waarbij we in verschillende sectoren actief zijn, trachten we een zo groot mogelijke impact te realiseren. 

Doorheen de jaren werden via de  Masterclass-opleiding meer dan 200 ‘Senior Consultants in de Innovatieve Arbeidsorganisatie’ opgeleid. Andere adviseurs werden getraind om een specifiek werkinstrument in te zetten en hierrond te begeleiden. Al deze adviseurs behoren tot het Workitects-netwerk en zijn als het ware ook Workitects. 

Ons team

Frank De Craecker

Frank De Craecker

Met mijn strategische bedrijfservaring wil ik organisaties begeleiden in hun zoektocht naar innovatie en groei. Als professional met sterke analytische en strategische vaardigheden ken ik de mogelijkheden om strategieën te vertalen in plannen en de implementatie daarvan te verzekeren. Ik ondersteun organisaties bij verandering en creëer betrokkenheid bij medewerkers zodat zij goesting krijgen om betere resultaten te halen. Dat doe ik ook aan de hand van opleidingen. Wil je aan de slag met innovatieve arbeidsorganisatie? Ik stap graag samen met jou in dit avontuur.

Lieven Eeckelaert

Lieven Eeckelaert

Vanuit mijn achtergrond als preventieadviseur en ergonoom ben ik erg geïnteresseerd in de link tussen de arbeidsorganisatorische context, teamontwerp en -werking en de werkbaarheid van jobs. Als senior consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie heb ik ervaring in de begeleiding van organisaties richting een betere performantie en meer werkbaarheid. Ik coördineer(de) in dit verband vanuit Workitects heel wat innovatieprojecten in verschillende sectoren. Ben je dus op zoek naar een partner voor jouw sector? Ik bespreek graag met jou de mogelijkheden!

Sabine Van Houdt

Sabine Van Houdt

Vanuit mijn ervaring in het opvolgen en begeleiden van verandertrajecten in de zorgsector geloof ik sterk in innovatie, gedeelde verantwoordelijkheid, werkbare jobs voor medewerkers en kwaliteit van leven, wonen en zorg voor bewoner, patiënt en cliënt. Als onderzoeker hecht ik veel belang aan het opbouwen van kennis vanuit vraagstukken uit de praktijk en het delen van deze wetenschappelijk onderbouwde inzichten met de praktijk via bijvoorbeeld opleidingen. Voor vragen rond innovatieve arbeidsorganisatie binnen de zorgsector zit je bij mij aan het juiste adres!

Sander Smouts

Sander Smouts

Als organisatiesocioloog en ervaren scrum master ligt mijn focus binnen Workitects op teamontwikkeling, het verfijnen van designmethodologieën, maar ook op verbeteren van jobs in de maakindustrie. Binnen dit kader coördineer ik het Interreg project rond Quick Response Manufacturing (QRM), waarbij organisatieperformantie en teamontwikkeling hand in hand gaan. Voor een betere teamontwikkeling creëerden we Teamworks. Twijfel dus niet om me te contacteren bij vragen hierrond!

Jolien

Jolien Saliën

Als administratieve duivel-doet-al zorg ik er voor dat alles binnen de Workitects muren op rolletjes loopt. Hierdoor kunnen mijn collega’s zich focussen op hun inhoudelijk werk binnen de onderzoeksprojecten. Verder wil ik onze boodschap om meer werkbaar werk te creëren delen met de buitenwereld. Ik help je graag verder met alle algemene vragen of specifiek over het gebruik van onze tools, opleidingen en evenementen.

Fien

Fien Dams

Als gepassioneerd arbeids- en organisatiesocioloog streef ik bij Workitects naar het creëren van werkbaar werk in de woonzorgsector. In mijn functie als onderzoeker gebruik ik een stevige wetenschappelijke basis om tot zeer praktische inzichten en oplossingen te komen.
Ga je graag met ons in gesprek over werkbaar werk of heb je interesse in de werkmeter? I’m your woman!

Magazine

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.