Papers

over werk

Hoe werkbare jobs creëren?

Op basis van onze werkbaarheidsanalyses in twee innovatieprojecten in  respectievelijk de woonzorg- en voedingssector, schreven we een artikel over wat jobs werkbaar maakt en hoe je op een integrale manier aan die werkbaarheid kan sleutelen. Het artikel verscheen in 'Over.Werk' van het Steunpunt Werk.

inspiratienota

Leiderschap in woonzorgcentra met autonome teamwerking

Hoe krijgt leiderschap in autonome teams vorm: hoe worden ze geleid, hoe participeren ze in het beleid van hun organisatie en hoe worden teams en hun leiders gesteund en ontwikkeld? We verkenden deze vragen in de literatuur en in de praktijk van vier woonzorgcentra. De resultaten lees je in onze inspiratienota.

voeding

Werkbaarheid in de Vlaamse voedingsindustrie

Binnen het project WIFI2020 onderzochten we de werkbaarheid en de impact van verandertrajecten in de voedingsindustrie. De resultaten brachten we samen in een werkbaarheidsrapport van de Vlaamse voedingsbedrijven.

Paper

Jobontwerp en autonomie: een taakgerichte benadering

Leidt een taakgerichte benadering tot nieuwe inzichten in jobontwerp en autonomie? Laura Nurski en Seth Maenen schreven hier een paper over. 

WZC

Aan de start van het WZC project in 2019 brachten we de huidige werksituatie binnen Vlaamse woonzorgcentra in kaart. De resultaten legden per woonzorgcentrum de toenmalige pijnpunten bloot en dienden als basis voor een veranderplan. Intussen hebben de betrokken woonzorgcentra een tweejarig verandertraject doorlopen waarbij hun organisatie evolueerde naar een nieuwe, innovatieve en werkbare structuur. Benieuwd naar het resultaat? Lees hier meer.

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.