Kort geschetst

Medewerkers in woonzorgcentra ervaren een hoge werkdruk. Deze werkdruk is onder andere het gevolg van een (toegenomen) personeelstekort, een stijgende complexiteit van de zorg, maar ook van het overmatig organiseren van het werk. Nochtans hebben medewerkers een bepaalde mate van flexibiliteit nodig om te kunnen inspelen op vragen en wensen van bewoners. Door het werk op een andere manier te organiseren, wordt de werkdruk verlaagd.

De eerste stap bij het anders organiseren van het werk is nagaan wat er moet georganiseerd worden. Op zich lijkt de opdracht van een woonzorgcentrum duidelijk. Deze wordt namelijk beschreven in het woonzorgdecreet. Toch zijn er verschillen in hoe woonzorgcentra deze opdracht zien.

Bij het bepalen van de opdracht worden vier stappen onderscheiden:

 

 

x

1. De opdrachtdefinitie

De opdracht wordt mede bepaald door de visie van het woonzorgcentrum. De opdracht kan bestaan uit drie deelopdrachten: een opdracht naar de bewoner, een externe opdracht en een regelopdracht. Elke opdracht bestaat uit een bundeling van activiteiten die op hun beurt bestaan uit een aantal specifieke taken.
 

2. De opdrachtbepaling

Er zijn verschillende manieren om als organisatie aan de slag te gaan met het proces van opdrachtbepaling. Ook kunnen verschillende stakeholders bij dit proces betrokken worden.

3. De opdrachtverdeling

Eens de opdracht duidelijk is, kan gekeken worden hoe deze kan georganiseerd worden. Met andere woorden welk type van organisatie is nodig om het werk gedaan te krijgen.

4. De opdrachttoewijzing

Eenmaal de opdracht van een woonzorgcentrum duidelijk is, wordt de uitvoering van die opdracht aan teams en/of afdelingen toegewezen. Het bewonersgerichte deel van de opdracht wordt daarbij best integraal aan het team rond de bewoner gegeven. Eenmaal de opdracht duidelijk is, kan nagedacht worden over de samenstelling van het team.

De verschillen in visie en opdracht leiden ook tot verschillen in organisatiestructuur.
Afhankelijk van hun focus kunnen woonzorgcentra ingedeeld worden in een aantal types:

 

  • Bewonersgerichte woonzorgcentra hebben een extra sterke focus op de vragen, oden en wensen van bewoners. Deze persoonsgerichte visie is doorleefd in de ganse organisatie en vertaalt zich ook in de organisatiestructuur.
  • Familiegerichte woonzorgcentra richten zich niet alleen op de bewoners, maar ook op diens familie.
  • Medewerkersgerichte woonzorgcentra formuleren expliciet een opdracht naar hun medewerkers
  • Buurtgerichte woonzorgcentra hebben een meer integrale kijk op zorg. Hun opdracht reikt tot buiten de muren van de voorziening. Ze werken hiervoor samen met externe lokale partners.
  • Zonegerichte woonzorgcentra hebben een divers zorgaanbod uitgewerkt. Ze werken hiervoor samen met andere zorgpartners. Samenwerking met zorgpartners is bij dit type woonzorgcentra structureel ingebed in de werking.
x
x

Foto's: WZC Annuntiaten, WZC Roborst en opstart tweedaagse

Magazine

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.

x

Aan het woord: Marijke Dobbels

Marijke Dobbels, directeur van woonzorgcentrum Van Zuylen, vertelt over haar ervaring met innovatieve arbeidsorganisatie en de ondersteuning voor leidinggevenden in hun veranderende coachende rol.

wzc

5 Tips om met zorg te organiseren

Ben je er ook van overtuigd dat het in jouw woonzorgcentrum anders kan en moet? Hoe pak je een veranderproces binnen de zorg het best aan? In dit artikel delen we 5 tips om met zorg te organiseren.

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.