Onderzoek

Workitects voerde de afgelopen vier jaar samen met Flanders’ FOOD en Alimento het project WIFI2020 (Workplace Innovation for the Food Industry) uit. We zochten antwoorden op deze twee onderzoeksvragen: 

  • Hoe werkbaar is het werk in bedrijven in de voedingsindustrie?
  • Wat is de impact van de verandertrajecten op de werkbaarheid?

De resultaten brachten we samen in een werkbaarheidsrapport van de Vlaamse voedingsbedrijven.

Mensen met goesting in de voedingsindustrie

We maten de werkbaarheid met Werkmeter

Onze medewerkersbevraging Werkmeter legt de link tussen de organisatiestructuur en de werkbeleving van de medewerkers. Zo meten we de werkbaarheid van een organisatie. 

Negen Vlaamse bedrijven stapten mee in het WIFI2020-project. Zij wilden evolueren naar wendbare en werkbare organisaties. Hiervoor werden er natuurlijk veranderingen uitgevoerd op de werkvloer doorheen de afgelopen vier jaren. In vier van die bedrijven voerden we twee afnames uit, een nul- en een eindmeting. Zo konden we de impact van de verandertrajecten in kaart brengen. 

Meten is weten

Enkele resultaten

10% stijging in betrokkenheid
10% stijging in bevlogenheid

Dat zijn twee positieve indicatoren van werkbeleving. De medewerkers voelden zich meer verbonden met de organisatie en ervaarden meer energie en enthousiasme in hun werk. 

22% daling in vertrekintentie
12% daling in herstelbehoefte

Dat zijn twee negatieve indicatoren van werkbeleving. De medewerkers overwogen minder om de organisatie te verlaten. Na een dag werk voelden ze ook een minder grote behoefte om te moeten herstellen. Herstelbehoefte is een indicator van stress en uitputting, en een voorspeller van gezondheidsklachten en absenteïsme.

10% stijging in werkbaarheid

Het doel va WIFI2020 was een stijging van 5% in werkbaarheid, dankzij doorgevoerde veranderingen. Vier voedingsbedrijven realiseerden een ferme stijging van 10%.

Magazine

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.