Wanneer?
 • 19 april 2024
  (9.00-16.30 uur)
 • 15 november 2024
  (9.00-16.30 uur)
Waar?

Cobot 
Poortakkerstraat 92
9051 Sint-Denijs-Westrem

Prijs?

850 euro (excl. btw)

Voor wie?
 • bedrijfsleiders en zaakvoerders
 • HR-managers
 • productiemanagers
 • IT- en technische specialisten
 • consultants

(Max. 16 deelnemers, om het interactieve karakter van de Experience-dag te borgen)

Mens en technologie in symbiose

Door opkomende technologische innovaties, zoals artificiële intelligentie, worden bedrijven gedwongen hun (productie)processen aan te passen. Dit impliceert dat de manier waarop het werk wordt georganiseerd continu herbekeken en geëvalueerd moet worden. Het loont om tijdens dit proces stil te staan bij de impact van technologie op de werkbaarheid van jobs. M.a.w. hoe kunnen mens en technologie in symbiose werken?

Technostress of technopower?

Technologie kan helpen om de werkbaarheid van jobs te verhogen. Je zou in dit verband kunnen spreken over ‘technopower’: technologie ondersteunt medewerkers en teams om comfortabeler en autonomer te werken, terwijl gevaarlijk, saai, routinematig en weinig zinvol werk uit handen wordt genomen.

In de realiteit zien we helaas ook dat bepaalde digitaliseringsacties een negatieve impact kunnen hebben op de werkbaarheid en zinvolheid van jobs.

 • Jobs kunnen worden ‘uitgehold’: door automatisering blijven enkel controletaken of manuele, kortcyclische resttaken over, zoals producten klaarleggen, sorteren of bandwerk.
 • Jobs kunnen complexer worden: medewerkers moeten bijvoorbeeld met een nieuwe machine of digitale tool aan de slag, wat voor ‘technostress’ kan zorgen.
 • Jobs kunnen volledig worden getransformeerd: digitalisering kan het takenpakket van medewerkers compleet veranderen, waardoor er een ‘reskilling’ van de betrokken operatoren vereist is.
technostress

Eerst organiseren, dan digitaliseren

Uit het Workitects-organisatiecanvas wordt duidelijk dat systemen de macrostructuur van de organisatie en de microstructuren van afdelingen of teams zouden moeten ondersteunen.

Met systemen bedoelen we onder andere de infrastructuur, overlegsystemen, procedures en werkinstructies, hr-systemen, financiële systemen, wettelijke en regelgevende kaders; en ook de productielijnen, machines en andere (digitale) technologieën.

Het motto is hier: ‘Systemen volgen structuur’. Toch is dit in de realiteit vaak niet het geval. Belangrijk is dat er bij de keuze en introductie van systemen -en dus ook nieuwe technologie- steeds wordt geredeneerd volgens de logica van het organisatiecanvas; en vanuit de visie en het toekomstbeeld van de organisatie.

x

Tijdens de opleidingsdag …

 • leer je o.b.v. het Workitects-organisatiecanvas waarom je eerst moet organiseren alvorens te digitaliseren;
 • krijg je 3 checklists aangereikt om de impact te evalueren van (digitale) technologie op medewerkers en de werkbaarheid van hun jobs;
 • krijg je inzichten en tips om medewerkers te betrekken in een digitale verandering, en mogelijke weerstanden op dat vlak te doorbreken;
 • maak je via de Operator 4.0 toolbox (een mobiele demonstrator van Sirris) kennis met digitale tools om medewerkers en teams beter te laten (samen)werken;
 • zetten we je concreet op weg om de digitale ambities van je organisatie op een mensgerichte manier aan te pakken;
 • breid je je boekenkast uit met de inspiratiegids: Samen digitaal;
 • én vul je niet enkel je hoofd, maar ook je maag met een lekkere broodjeslunch! 

mobiele demo

Wat na de opleiding?

Ben je na deze ervaring overtuigd van onze benadering en wil je deze inzetten om de werkbaarheid in (je) organisaties te verhogen?

Dan zet Workitects je graag op gang en ondersteunt je bij de uitvoering. Zo wordt elke toepassing van een Workitects-tool een leerervaring, waardoor je de tool na enkele uitvoeringen helemaal onder de knie hebt. Workitects ondersteunt je zolang nodig of gewenst.

 

 

In-house Experience

Of wij ook een in-house experience kunnen organiseren? Natuurlijk! Jij zorgt voor minstens 8 deelnemers en wij regelen de rest!

Contacteer Lieven Eeckelaert om de opties te bespreken.

Trainer

Financieel voordeel

Voor deze opleiding kan je gebruik maken van de kmo-portefeuille.

Voor bedrijven uit de voedings-, textiel- en chemische sector is er een financiële tegemoetkoming.
Neem voor meer info contact op met: 

Lieve Ruelens (Alimento)
Hadewijch Vanderheeren (Cobot)

Dominique Boyen (Co-Valent)
Jeroen Doom (Woodwize)

Ben je overtuigd?

ESF

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.