14 december 2023 (9.00-12.00u)

Procesoptimalisatie in voedingsbedrijven

Vandemoortele is een Europese leider in de markt van bakkerijproducten, margarines, culinaire oliën en vetten. De groep heeft een omzet van 1,4 miljard euro met 5.100 medewerkers in 12 Europese landen, maar de roots liggen in het West-Vlaamse Izegem. Daar richtte het bedrijf in 1899 een fabriek op die tot op vandaag margarine produceert.

In 2016 startte Vandemoortele Izegem immers met C-Flow: een verandertraject gebaseerd op operational excellence en lean, met procesoptimalisaties, automatisering, digitalisering,  5S, visuele borden, kaizen events, root cause analyses.

Door de groeiende ordercomplexiteit – grotere variatie, kleinere series – was er echter meer nodig. Meer eenvoud in de organisatie, meer samenwerking, meer halen uit talent … kortom meer wendbaarheid met meer aandacht voor de mens in de organisatie. Vanuit die optiek stapte het bedrijf in 2017 mee in het WIFI2020-project van Flanders’ FOOD, Workitects en Alimento. De arbeidsorganisatie van Vandemoortele Izegem werd hierbij grondig onder de loep genomen.

Al deze initiatieven wierpen hun vruchten af, met als kersen op de taart twee ‘Factory of the Future’ awards in 2020 en 2023.

Een aantal take-aways uit de case:

 • Werk als site team of management team ook als een team.
  • Kom wekelijks samen om aan de organisatie te werken.
  • Doe ‘gemba walks’: ga als team rond op de werkvloer, met een focus op een bepaald thema. Doe dit ook ’s nachts en bezoek samen de nachtploeg(en).
 • Maak om het jaar of om de twee jaar een ‘target image’
  • Visualiseer het toekomstige werkingsmodel van je organisatie en alle verbeterinitiatieven waaraan jullie zullen werken.
  • Denk integraal en verbind alle verschillende verbeterinitiatieven (arbeidsorganisatorisch, opleidingen, digitalisering, preventie & welzijn, …) met elkaar.
  • Werk deze target images uit met input en feedback van medewerkers (via gesprekken en workshops).
 • Beschouw het (her)ontwerpen en ontwikkelen van je organisatie niet als een jaarobjectief, maar als iets waar je continu aan blijft werken en sleutelen.
 • Deel en visualiseer successen.
 • Test een nieuwe aanpak eerst uit in een bepaald deel van je organisatie (team of afdeling), evalueer en rol dan verder uit.
  • Laat medewerkers elkaar uitleggen waarom en hoe iets anders werd aangepakt.
 • Gebruik leanmethodieken om verbeteringen te creëren en het gedrag van medewerkers te helpen veranderen.
  • ‘Kaizen events’ als een moment (1 of meerdere dagen) om samen (ook over teams heen) een probleem op te lossen of een manier van werken te verbeteren. Zie deze events niet als een kost, maar als een investering (en leg zo nodig een productielijn stil om mensen hiervoor vrij te maken).
  • ‘Dojo’: een productielijn die niet meer in gebruik is, kan worden omgeturnd tot opleidingslijn.
  • ‘Obeya’: ruimte waar teams een eigen teambord hebben en teamleden in alle rust kunnen overleggen.
  • ‘5S’: geef alles een vaste plaats, zorg voor continue aandacht voor orde en netheid.
  • ‘Gemba walks’ (zie hoger).
 • Maak je teams herkenbaar, geef ze een identiteit en visualiseer dit in je organisatie.
 • Schenk voldoende aandacht aan je eerstelijnsleidinggevenden. Zij zijn de sleutel tot de verandering.
 • Werk met bepaalde rollen, zoals veiligheids- en kwaliteitsambassadeurs.
 • Durf op termijn ook je functieclassificaties- en verloningssysteem te herbekijken, om zo de bredere inzetbaarheid van medewerkers (jobverbreding of -verrijking) ook te belonen.

Meer weten?

De case van Vandemoortele Izegem staat ook beschreven in
ons boek: Samen op smaak gebracht.

Samen op smaak gebracht
Vandemoortele
Factory of the Future
t
t

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.