Context

Veel organisaties binnen de maakindustrie staan voor de uitdaging om het best passende organisatiemodel te vinden. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over zelfsturing en over het vergroten van de betrokkenheid van werknemers. Die idealen klinken geweldig, maar roepen ook veel vragen op:

 • Wat is een goed organisatiemodel voor ons bedrijf?
 • Is het haalbaar om dat specifieke organisatiemodel geïmplementeerd te krijgen?
 • Wat is de impact op bedrijfsprestaties en werkbeleving die we kunnen verwachten van het verbeteren van onze organisatiestructuur?
 • Wat zijn de kritische beslissingen en valkuilen die veel voorkomen bij dergelijke veranderingsinspanningen?

Dit zijn inderdaad lastige vragen, maar er zijn antwoorden. Dit project over innovatie in de maakindustrie wil die antwoorden bieden.

Maakindustrie
Doel manuwin

Doelstelling

Concurrerend zijn in de maakindustrie stelt enkele uitdagingen van organisaties:

 • Productiebedrijven moeten snel kunnen schakelen in het geval van nieuwe productintroducties;
 • Ze moeten in staat zijn om binnen krappe levertijden te leveren;
 • Ze moeten een grote verscheidenheid aan verschillende producten verwerken.

In veel gevallen moeten bedrijven al deze hoofddoelen tegelijkertijd realiseren. De betrokkenheid van alle medewerkers is essentieel voor dergelijke resultaten. Het doel van dit project is daarom:

 • Een verbeterde methode leveren om doeltreffende organisatiemodellen te implementeren;
 • De effectiviteit van interventies meten en valideren in termen van zowel bedrijfsresultaten als welzijn van de werknemers

Aanpak

 • Ontwikkeling van methoden en publicaties om de kennis en tools te verspreiden naar een zo breed mogelijk netwerk van Vlaamse maakbedrijven en consultants
 • De implementatie van een vernieuwde systematische en evidence-based aanpak voor het verbeteren van organisatorische en teamgebaseerde structuren binnen de case-organisaties:
  • Nulmeting op bestaande organisatiestructuur
  • Opmaak interventieroadmap met sleutelpersonen in de organisatie
  • Uittekenen van een organisatiestructuur
  • Datagedreven keuze van structuurinterventies
  • Participatief implementeren van teams
  • Continue opvolging van teamontwikkeling en bedrijfsprestaties met data
 • Doorontwikkeling van Werkmeter en het bestuderen van de mogelijke gepaste interventies op basis van de resultaten van deze werknemersbevraging
 • Doorontwikkeling van Lemas
Industrie

Behaalde doelen

 • Doorontwikkeling van Werkmeter
 • Onderbouwen van interventies aan de hand van onze werknemersbevraging
 • Ontwikkelen van tools om op een betere manier nieuwe organisatiestructuren te implementeren:
  • Scenariobouwer
  • Verstoringsmonitor
  • Variantiematrix
 • Verspreiden van reeds ontwikkelde tools en kennis:

Lopende doelen

 • Begeleiden van 8 bedrijven bij het implementeren van een nieuwe microstructuur
 • Doorontwikkeling van LEMAS

Doelen voor komende jaren

 • Uitwerken en publiceren van:
  • implementatiehandleiding
  • Business cases

Partners

Partners Manuwin

Periode

Het project loopt van 1 februari 2018 tot 31 januari 2022.

Lopende onderzoeksprojecten

Doorlooptijden verkorten, dat is het doel van dit project. Op die manier kunnen bedrijven groeien door hun producten sneller op de markt te brengen; de winstgevendheid te verhogen door de kosten te verlagen; de leveringsprestaties en de kwaliteit te verbeteren. Het Interreg-project QRM4.0 ondersteunt KMO's om aan de slag te gaan met hun doorlooptijd.

In 2018 lanceerden we Manuwin, in samenwerking met Flanders Make en professor Dieter Claeys (docent UGent, Operations Management voor studenten burgerlijk ingenieur). Dit onderzoeksproject gaat dieper in op de procesmatige kant van het herontwerpen. We ontwikkelen praktijkgerichte methodes om continu te werken aan de organisatiestructuur.

Workitects helpt in dit project mee om de impact van digitalisering op de structuur en cultuur van organisaties in te schatten en te beheren. Het uiteindelijke doel? Een denkkader en begeleidingstraject ontwikkelen en aanbieden aan Vlaamse KMO’s in digitale transformatie.

Bij meer dan 20 woonzorgcentra coördineren we een nieuw subsidieproject. De doelstelling? Betere zorg, zinvol en werkbaar werk, dankzij een vernieuwende organisatiestructuur. We streven naar een interne werking die afgestemd is op de noden van de bewoners en de mensen die er werken.

In dit project stomen we voedingsbedrijven klaar als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. De introductie van digitalisering betreft niet louter een technische investering, maar heeft een grote impact op medewerkers. Deze impact willen we tijdens dit project demonstreerbaar en tastbaar maken, alsook de operatoren zelf ondersteunen met tips en tricks hoe digitale tools optimaal ingezet kunnen worden op de werkvloer. 

Magazine

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.