Engagement en méér.

Betrokken medewerkers zijn tevreden medewerkers, essentieel voor een organisatie die goed wil functioneren. Peilen naar hoe mensen hun werk ervaren en verbanden met de organisatiestructuur leggen is een startpunt om beter te presteren als organisatie.

 De manier waarop je werk organiseert, bepaalt het gedrag van medewerkers.

 Met Werkmeter (onze medewerkersbevraging) krijg je zicht op het welzijn van je medewerkers en de knelpunten in de structuur van je organisatie. Bekijk onze productfiche voor meer achtergrondinfo.

 

Werkmeter
Werkmeter

Hefboom voor betere prestaties.

Werkmeter is een complete analyse van het welzijn op het werk. Je neemt er de jobkwaliteit en de werkbeleving mee onder de loep. Verwacht na de bevraging gerichte aanbevelingen om de werkbaarheid te verbeteren.

 Werkbaarheid uit zich ook in de prestaties van je organisatie en de doelen die je behaalt.

 Werken aan werkbaarheid levert op.

Ga verder dan een analyse.

Om goed te begrijpen wat je van Werkmeter mag verwachten, neem je best onze voorbeeldcase door. Zo weet je meteen:

 • welke inzichten je uit Werkmeter haalt
 • hoe een Werkmeter-rapport eruit ziet
 • wat mogelijke actiepunten zijn en hoe je ermee aan de slag kan in je organisatie 
Werkmeter

Zij gebruiken Werkmeter.

Dankzij de Workitects-benchmarks, kunnen we verschillende groepen van medewerkers intern vergelijken én onze resultaten toetsen aan die van andere ondernemingen uit dezelfde sector.

Liesbeth Van der Schoot - HR-medewerker bij Levanto

 

 

  

 

 

Sterk meetinstrument

Onderbouwd

Werkmeter werd evidence-based ontwikkeld. Het meetinstrument ontstond vanuit theoretisch onderzoek en werd uitvoerig getest in de praktijk. Op basis van die testen werd Werkmeter zowel conceptueel als technisch voortdurend geëvalueerd en verbeterd.


 

Kwaliteitsvol

Een meetinstrument beoordeel je aan de hand van twee kwaliteiten:
1) Kan je er betrouwbaar mee meten? 
2) Kan je er het juiste concept mee meten?
 

Eenvoudig starten met Werkmeter.

1. Intern organiseren of uitbesteden

Bepaal of je Werkmeter zelf in je organisatie wil opzetten, of dat je dat aan een adviseur overlaat. Je kan dat zelf doen wanneer je de toolopleiding volgde. Als je geen achtergrond hebt, kies je eenvoudig een adviseur die je verder helpt

2. Budgetten en offertes

Organiseer je Werkmeter zelf, dan vraag je een basisofferte bij ons op. Besteed je Werkmeter uit, dan vraag je rechtstreeks bij de adviseur een offerte op. Om je alvast een idee te geven: een adviseur kan Werkmeter organiseren vanaf €2.100. Dat bedrag is natuurlijk afhankelijk van jouw situatie en wensen: aantal medewerkers, aantal vergelijkingsgroepen enzovoort. 

3. Intakegesprek

Als je Werkmeter uitbesteedt, start je met een intake-gesprek. De adviseur leert je organisatie kennen en maakt afspraken om de bevraging en de analyse zo zinvol mogelijk op te zetten.

4. Afname van de bevraging

Alle medewerkers krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de online bevraging. Jij (of je adviseur) volgt de respons op en beantwoordt mogelijke vragen.

5. Rapportering en acties

Via je adviseur ontvang je in een rapport een gedetailleerde analyse van de kwaliteit van de arbeid en het welzijn op het werk. Hij/zij komt vermoedelijk ook langs om alles persoonlijk toe te lichten in een presentatie. Als je Werkmeter zelf organiseert, maak je zelf de analyse. Fien Dams, Werkmeter-expert en onderzoeker bij Workitects, staat klaar als je hulp nodig hebt. 

Werkmeter helpt jou

 1. 1. Bij het creëren van een nieuw perspectief & draagvlak
  De bevraging toont misschien aan dat er ruimte is voor verbetering op het vlak van jobinhoud en arbeidsorganisatie. Wie weet is het de start van een verandertraject binnen je organisatie. Ook hier helpen wij je graag verder of verwijzen wij je graag door naast de meest geschikte adviseurs.
   
 2. 2. Het geeft richting voor verandering
  Als je al met een herontwerp bezig bent, geven de resultaten van de bevraging je input en meer richting voor die nieuwe structuur. Zijn er tegenstanders, lauwe reacties of non-believers rond je verandertraject? De analyse trekt de discussie mogelijk open.
   
 3. 3. Omdat past bij jouw situatie: Werkmeter is modulair
  De basismodule bevraagt welzijn, arbeidsinhoud en arbeidsorganisatie. Dus als je op zoek bent naar advies rond organisatiestructuur, is deze module voldoende. Het is een analyse-instrument bij herontwerp van een arbeidsorganisatie. Ook een uitgebreider pakket waarmee de psychosociale risico’s bevraagd worden is mogelijk.
 1. 4. Om snelheid te nemen
  Werkmeter kan snel gelanceerd worden. We hebben gecertifieerde adviseurs die in staat zijn om je hierin te begeleiden. Als de bevraging ingevuld werd, ontvang je binnen de 3 weken een analyse.
   
 2. 5. Want de bevraging is OOK een psychosociale risicoanalyse
  Bedrijven en organisaties moeten psychosociale risico’s op het werk meten. Er bestaan tal van tools en surveys om dat te doen. Werkmeter is geschikt als werknemersbevraging om die analyse in kaart te brengen. Alleen gaat onze bevraging een stap verder: wij brengen de werkbaarheid in kaart door ook te peilen naar de aard van het werk. Inzicht krijgen in de jobinhoud en arbeidsorganisatie vormen onze basismodule.
   
 3. 6. Om de Werkbaarheidscheques slim te gebruiken
  De werkbaarheidscheque is een maatregel waardoor ondernemingen meer kunnen inzetten op het vlak van werkbaar werk. De cheques kunnen ingezet worden voor een werkbaarheidsscan. Onze 'werkmeter' voldoet ook hieraan.

Veelgestelde vragen

"Hoeveel tijd neemt Werkmeter in beslag?" 
Alles bij elkaar, investeer je minstens een halve dag van je tijd. Voor het intake-gesprek rekenen we 2 uur (bespreek dit verder met je adviseur), de survey duurt 20 minuten en voor de presentatie van de analyse/resultaten rekenen we 2 uurtjes de tijd.

Neem je de analyse voor eigen rekening, dan tel je er nog een dag extra bij om de resultaten te onderzoeken.

"Wanneer ontvangen we het analyserapport?" 
Na 3 weken mag je het rapport ongeveer verwachten. Maak hier zeker afspraken rond met de adviseur die je begeleidt. Je legt in overleg een afspraak vast om alles door te praten tijdens een presentatie.

"Hebben de medewerkers een e-mailadres nodig om deel te nemen aan de bevraging?" 
Dat is niet noodzakelijk. Als een medewerker geen e-mailadres heeft, bezorgen wij een persoonlijke inlogcode waarmee de bevraging opgestart wordt. Jullie hoeven alleen computers met internettoegang te voorzien.

"Wie begeleidt mij?"
Je kan een opleiding volgen waardoor je in staat bent om zelf Werkmeter te organiseren. Als je dit liever uitbesteedt, is een adviseur met kennis jouw aanspreekpunt. Hij doet het intake-gesprek en bespreekt achteraf ook de resultaten. De analyse van de gegevens uit de bevraging gebeurt door een onderzoeker bij Workitects.  

Werkmeter voor organisaties

Heb je interesse in Werkmeter maar zit je nog met een vraag? Laat het ons weten. Ook als je plannen hebt om de werknemerbevraging te organiseren, staan we voor je klaar. Samen gaan we na hoe het staat met het welzijn en de werkbaarheid op het werk. De afname, analyse en rapportering gebeurt door iemand uit het Workitects-netwerk. Verwacht je op het einde aan een duidelijke terugkoppeling met resultaten en een grondige analyse.

Krijg Werkmeter onder de knie

Voor adviseurs en HR-professionals hebben we een Werkmeter-opleiding klaar. We maken je vertrouwd met de theorie rond 'werkbaar werk' en de achterliggende concepten die je terugvindt in Werkmeter. Je krijgt inzicht in een Werkmeter-rapport, de learnings die je eruit haalt en de toepasbaarheid in organisaties. Tenslotte leer je ook zelf de resultaten interpreteren en we tonen hoe je deze concreet vertaalt in een organisatie of natraject. 

Participatief aan de slag

 

Magazine

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging.