De context van Operator 4.0

De fabriek van de toekomst heeft nood aan een wendbare en flexibele organisatie waarbij medewerkers optimaal en kwalitatief ingezet worden en er oog is voor hun welzijn. Automatisatie op zich is hiervoor niet het volledige antwoord. Productvariëteit, flexibiliteit of human centered productie spelen een even belangrijke rol als de typische drivers, hoge loonkosten en kwaliteitseisen. De invoering van nieuwe technologie in organisaties staat dus niet per definitie garant voor succes:

  • de implementatie van die nieuwe technologie kan mislukken: bv. omdat het niet gedragen en omarmd wordt door de betrokken medewerkers;
  • het leidt niet tot de beoogde voordelen: bv. de vooraf gecalculeerde efficiëntiewinsten worden niet behaald;
  • het veroorzaakt bepaalde niet voorziene neveneffecten: bv. automatisering leidt tot uitholling van jobs met een daling van de werkbaarheid.
Operator 4.0
digitalisering

Digitalisering + skillsrevolutie
= succes

De digitale transformatie gaat hand in hand met een skills revolutie: er zijn nieuwe vaardigheden nodig om de transformatie van de organisatie naar een fabriek van de toekomst te ondersteunen. Hoe kunnen voedingsbedrijven de juiste acties nemen op vlak digitalisering, waarbij er zowel aandacht gaat naar technologische aspecten (door partner Sirris) als naar arbeidsorganisatorische, mensgerichte aspecten (door Workitects). Hierbij spelen twee cruciale vragen: 

  • Wat is de impact van digitalisering op de jobinhoud en welbevinden van operatoren op de werkvloer? Welke stressfactoren spelen een rol en hoe kunnen we deze technologische innovaties inzetten om operatoren te ondersteunen en stress/ spanningen als gevolg van veranderende jobinhouden en verwachtingen (wijzigingen in verwachte/ vereiste competenties) te reduceren/ weg te werken. 
  • Hoe kunnen digitale tools ingezet worden om kortgeschoolde werknemers optimaal te laten functioneren in een steeds complexer wordende productieomgeving om zo een antwoord te bieden op de schaarste aan technologische profielen op de arbeidsmarkt.

Doel en aanpak

Het algemeen doel van het project is om de bedrijven uit de voedingsindustrie klaar te stomen als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. Dat doen we aan de hand van: 

  • de ontwikkeling van twee demonstratoren voor de voedingsindustrie om de koppeling van digitale innovatie en impact op de mens tastbaar en demonstreerbaar te maken;
  • de ontwikkeling van methodieken voor de analyse, ondersteuning en evaluatie van arbeidsorganisatorische aspecten bij digitaliseringsacties;
  • de publicatie van een handboek ‘operator 4.0 in die voedingsindustrie’ met concrete tips en tricks mbt hoe digitale tools optimaal kunnen ingezet worden ter ondersteuning op de werkvloer aangevuld met testimonials;
  • collectieve kennisverspreiding naar ruime doelgroep en collectief initiëren en begeleiden van vervolgtrajecten bij bedrijven gericht op korte termijn implementaties.
doel en aanpak

Interesse?

Wil je dit project vanop de eerste rij volgen en het onderzoek mee richting te geven ? 

Je kan toetreden tot de begeleidingscommissie als je lid bent van Flanders' FOOD en/of Workitects en/of Sirris, ten minste gedurende de looptijd van het project. Bedrijven die lid zijn van de begeleidingscommissie, dragen voor een stuk bij aan het waarborgfonds.

Lopende onderzoeksprojecten

Doorlooptijden verkorten, dat is het doel van dit project. Op die manier kunnen bedrijven groeien door hun producten sneller op de markt te brengen; de winstgevendheid te verhogen door de kosten te verlagen; de leveringsprestaties en de kwaliteit te verbeteren. Het Interreg-project QRM4.0 ondersteunt KMO's om aan de slag te gaan met hun doorlooptijd.

In 2018 lanceerden we Manuwin, in samenwerking met Flanders Make en professor Dieter Claeys (docent UGent, Operations Management voor studenten burgerlijk ingenieur). Dit onderzoeksproject gaat dieper in op de procesmatige kant van het herontwerpen. We ontwikkelen praktijkgerichte methodes om continu te werken aan de organisatiestructuur.

Workitects helpt in dit project mee om de impact van digitalisering op de structuur en cultuur van organisaties in te schatten en te beheren. Het uiteindelijke doel? Een denkkader en begeleidingstraject ontwikkelen en aanbieden aan Vlaamse KMO’s in digitale transformatie.

Bij meer dan 20 woonzorgcentra coördineren we een nieuw subsidieproject. De doelstelling? Betere zorg, zinvol en werkbaar werk, dankzij een vernieuwende organisatiestructuur. We streven naar een interne werking die afgestemd is op de noden van de bewoners en de mensen die er werken.

In dit project stomen we voedingsbedrijven klaar als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. De introductie van digitalisering betreft niet louter een technische investering, maar heeft een grote impact op medewerkers. Deze impact willen we tijdens dit project demonstreerbaar en tastbaar maken, alsook de operatoren zelf ondersteunen met tips en tricks hoe digitale tools optimaal ingezet kunnen worden op de werkvloer. 

Magazine

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.