2021, het jaar om de werkbaarheid in
jouw organisatie te verbeteren

Het Departement Werk en Sociale Economie steunt dit jaar ondernemingen om hun werkbaarheid te verbeteren. Elke onderneming kan tot €10.000 inzetten om knelpunten in kaart te brengen en/of een actieplan rond werkbaar werk op te stellen. Aanvragen voor werkbaarheidscheques kan je tot en met 31 december 2021 indienen.

Kom je in aanmerking voor €10.000

Voldoe je aan deze checklist? Dan kan je aan de slag om meer werkbaar werk te creëren! Alle details rond de voorwaarden vind je op deze pagina.

 • Ik ben een onderneming uit de (social) profitsector.
 • De vestiging van mijn onderneming ligt in het Vlaams Gewest.
 • De begeleiding van mijn werkbaarheidsscan wordt uitgevoerd door een erkende dienstverlener van de KMO-portefeuille.
 • Ik engageer mij om een maatregel of verbeterproject uit te voeren op vlak van werkbaar werk, naar aanleiding van de analyse of de begeleiding.

Hoe verbeter je de werkbaarheid in jouw organisatie? 

Starten doe je met een werkbaarheidsanalyse, zoals Werkmeter. Die brengt de werkbaarheidsgraad van je organisatie in kaart. Daarna maak je samen met een adviseur een actieplan op.

De werkbaarheidscheques zet je voor dit volledige proces of een gedeelte ervan in:

 • Koop een werkbaarheidsscan aan;
 • Laat je begeleiden door een erkende adviseur om:
  • te rapporteren over de werkbaarheid
  • een actieplan op te stellen
  • de geplande veranderingen te monitoren en op te volgen
werkbaar werk

Betrouwbaar en voordelig

Op een evidence-based manier ontwikkelden we een werkbaarheidsscan die de link legt tussen welzijn en organisatiestructuur. Werkmeter koop je nu voordeliger aan met werkbaarheidscheques. 

Met de juiste begeleiding

Maak gebruik van je werkbaarheidscheques voor de begeleiding van je scan. Onze adviseurs zijn erkende dienstverleners van de KMO-portefeuille. Zij staan klaar om samen met jou meer werkbaar werk te creëren!

Fabrieksetting

Uitbreiding door corona

Het is cruciaal dat iedereen in deze nieuwe context van corona opnieuw veilig en gezond aan de slag kan gaan en aan het werk kan blijven. Daarom werd de focus van de werkbaarheidscheques verruimd.

Je kan de werkbaarheidscheques ook gebruiken voor verbeteracties in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers:

 • Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context t.g.v. de Coronapandemie
 • Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext
 • Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers

De verhouding tussen werkbaarheidscheques, Drive en Anders Organiseren 2.0

De werkbaarheidscheque is in eerste instantie bedoeld om te weten waar je als organisatie staat op vlak van werkbaar werk. Naar aanleiding van de corona-crisis is het mogelijk om ook verbeteracties te doen in vorm van advies, begeleiding en opleiding. Deze dienen telkens als een afgebakende oplossing voor een gesignaleerd probleem m.b.t. de corona-crisis

Voor een aantal interventies in de bredere werkomgeving van medewerkers, specifiek gericht op motivatie, kan je gebruik maken van Drive

Anders Organiseren 2.0 neemt de hele organisatie in beeld en dient voor ruimere interventies die heel de organisatie(structuur) onder handen nemen. Daarbij ligt de focus op het aanpassingsvermogen van organisaties en het probleemoplossend vermogen van teams. 

Mogelijke subsidies voor werkbaar werk

Magazine

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.