"Teamwork makes the dream work" ...of toch niet?

Succesvol teamwerk is een noodzaak voor alle organisaties die wendbaar en werkbaar willen zijn. Ongeacht de sector of organisatiegrootte moet er meer aandacht gegeven worden aan teamontwikkeling. Wanneer teams niet op de rails geraken, heeft dat een negatieve impact op de bedrijfsresultaten én op het welzijn van medewerkers.
 

Meer en meer organisaties werken met teams

Organisaties die meer klantgericht moeten werken en zich constant moeten aanpassen, merkten dat ze hun structuur moesten aanpakken. Een functionele structuur met geïsoleerde functies en taken werd vervangen door een teamgebaseerde structuur. Organisaties merkten dat ze zo beter onderling konden afstemmen en flexibeler en effectiever inspelen op de steeds veranderende klantenvragen. Internationale studies geven een stijging tot 75% van de toepassing van teamwerk aan in ondernemingen (Douglas & Garner, 2004), maar een teamstructuur is niet voldoende om te slagen. Je moet ook focussen op je teamontwikkeling.

Teamwerk

Teamwerk loopt niet altijd van een leien dakje

Succesvolle samenwerking tussen mensen is alles behalve vanzelfsprekend. Samenwerken gaat dan ook vaak gepaard met spanningen op de werkvloer. Dat kan zich uiten in bedrijfsprestaties die onder de verwachtingen blijven. Onderzoek geeft aan dat er drie belangrijke valkuilen zijn:

1. Teams nemen slechte beslissingen.

Als team neem je informatie op en baseer je daarop je beslissingen. Dat kan echter wel eens foutlopen: informatie wordt vaak gefilterd. Enkele voorbeelden:

  • Confirmation bias: de neiging om aandacht en waarde te hechten aan informatie die de eigen ideeën, overtuigingen of hypotheses bevestigt. Het team kijkt dus niet verder dan waar nodig is.
  • Common information effect: De kans is groter dat een onderwerp waar meerdere mensen in het team kennis rond hebben meer aan bod komt dan een onderwerp waar slechts 1 persoon in gespecialiseerd is.
  • Availability bias: Je gebruikt eerder de informatie die je gemakkelijk kan bereiken om je beslissing te maken als team. Teams gaan daarom vaak niet via een voorgemaakt proces op zoek gaat naar alle mogelijke informatie om beslissingen op te baseren.
2. Relaties tussen teamleden raken beschadigd.

Een tweede vaak voorkomende valkuil doet zich voor op het niveau van relaties tussen teamleden onderling. Teamleden moeten elkaar op dagelijkse basis alert houden over nieuwe informatie en continu leren hoe ze met andere producten, klantenvragen en projecten moeten omgaan. Wanneer die onderlinge relaties beschadigd worden, dan leiden de prestaties van het team hieronder. 

3. Teams komen in een vicieuze cirkel terecht.

Een derde valkuil is dat teams er niet in slagen om bij tegenslagen hun werkwijze en samenwerking in positieve zin bij te sturen. Een gekend risico is dat teams in een vicieuze cirkel terecht komen, waarbij de twee voorgaande valkuilen elkaar wederzijds versterken. Vertekeningen in de besluitvorming leiden tot spanningen in de onderlinge werkrelaties, en vice versa.

Teamontwikkeling

Teamworks: praktische tool voor teamontwikkeling

TeamWorks is een online bevraging voor medewerkers binnen een team. De tool focust zowel op de structurele als culturele en relationele dynamieken. Zo brengt Teamworks de teamwerking, de oorzaken van spanningen/problemen en de evolutie ervan volledig in kaart. Het doel is om werkpunten in de ontwikkeling van het team minutieus aan te duiden. Zo kan je stapgewijs met je team aan de slag.

 Wil je aan de slag met de tool en de theorie erachter leren? Volg de toolopleiding!

TeamWorks focust op 6 verschillende dimensies:
  • De afbakening van het team: Is het duidelijk wie wel of niet in team zit?
  • Middelen en ondersteuning: Wordt het team voldoende gecoacht, correct beloond en zijn alle informatie en middelen voorhanden om het werk uit te voeren?
  • Persoonlijke relaties: Wat is de mate en wijze van integratie van de teamleden in het team?
  • Werkrelaties: Hoe is de interactie tussen de teamleden en hoe is de samenwerkingscultuur?
  • Besluitvaardigheid: Wat is de verdeling van bevoegdheden en hoe is de wijze van besluitvorming in het team?
  • Resultaatgerichtheid: Hoe goed presteert het team?

Magazine

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.

x

Aan het woord: Marijke Dobbels

Marijke Dobbels, directeur van woonzorgcentrum Van Zuylen, vertelt over haar ervaring met innovatieve arbeidsorganisatie en de ondersteuning voor leidinggevenden in hun veranderende coachende rol.

wzc

5 Tips om met zorg te organiseren

Ben je er ook van overtuigd dat het in jouw woonzorgcentrum anders kan en moet? Hoe pak je een veranderproces binnen de zorg het best aan? In dit artikel delen we 5 tips om met zorg te organiseren.

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.