Melissa Desmedt

Consultant - Möbius Business Redesign

​​​​Melissa werkt sinds 2018 als senior consultant/projectleider bij Möbius. Ze wordt gedreven door het leveren van een positieve maatschappelijk-relevante bijdrage. Via diverse strategie- en beleidsprojecten in de zorg ontdekte ze nog meer haar passie voor de gezondheidszorg, een sector waarop ze zich nu volledig toelegt en in het bijzonder op de eerstelijnszorg.

Melissa heeft een bijzondere focus op beleid/strategie, organisatieontwikkeling, participatie- en transitiemanagement én de optimalisatie van klant-/patiëntervaringen. Melissa begeleidde tal van ziekenhuizen (zowel algemene als universitaire ziekenhuizen), eerstelijns- en welzijnsorganisaties én overheidsinstellingen op Vlaams en federaal niveau op dit vlak. In dit kader is ze ook vertrouwd met het bepalen van indicatoren, het opzetten van dashboards en het opbouwen van rekenmodellen. Bovendien beschikt zij ook over de nodige analytische skills om doelgericht tot een kwalitatief resultaat te komen.

Melissa wordt gekenmerkt door haar zin om op een efficiënte en creatieve manier vooruitgang te boeken. Zij is een uiterst gedreven persoon die vol enthousiasme elke uitdaging aanpakt en tot een goed einde brengt. Ze wordt gedreven door het leveren van waarde en impact voor de klant, en legt steeds de nadruk op het belang van gedrag en cultuur om zo op een duurzame manier verbetering te verankeren in de organisatie.

Telefoon: 0474 68 62 99
Vestigingsplaats: Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen)
Melissa

Referenties

CAW Limburg

Viro vzw

Zorgbedrijf Harelbeke

Stad Roeselare

Case

Viro vzw

  Probleemstelling

  Viro vzw is sinds 2018 een fusie-vzw van 3 Brugse organisaties actief in de sector voor personen met een beperking: Ter Dreve en Tehuis Rosmarijn in Sint-Michiels en Ons Tehuis in Sint-Jozef. De 3 organisaties gingen een fusie aan tot één vzw, Viro, en hebben een lange traditie in de zorg voor mensen met een beperking. Zoals de naam “Viro” reeds doet vermoeden, heeft de fusie vzw ervoor gekozen om de mens nog meer centraal te plaatsen. Met haar dienstverlening wenst de organisatie nog beter te kunnen inspelen op de noden en de behoeften van mensen met een beperking.

  Na twee jaar hard werken aan de nieuwe fusie vzw had de nieuwe organisatie – met betrokkenheid van de medewerkers en met respect voor de beleidsorganen – stilaan kleur en vorm gekregen. Intern werden enkele verbindende diensten opgericht in functie van de continuïteit van zorg en werd er bovendien geïnvesteerd in ontmoeting, uitwisseling, verbinding en het creëren van een gemeenschappelijke identiteit. Na de fusie werd er in de organisatie hard gewerkt aan een gloednieuwe missie en visie. In 2020 wilde de organisatie graag verdere stappen zetten in de strategische ontwikkeling. De organisatie wenste een duidelijk kompas voor de toekomst om (strategische) keuzes te kunnen aftoetsen en een aangepast, wendbaar organisatiemodel.

   Methodologie

   Het traject bestond uit vier fasen die samen met een strategische werkgroep werden doorlopen. In deze werkgroep was betrokkenheid vanuit verschillende niveaus binnen de organisatie aanwezig. In een eerste fase werden toekomstige ambities en doelstellingen geformuleerd. Wat willen we als organisatie zijn en hoe willen we dit bereiken? In een tweede fase werd de toekomstige positionering van de organisatie bepaald alsook mogelijke partnerships met andere organisaties geëxploreerd. Vervolgens werd ook een financieel plan opgemaakt. Tot slot gingen we aan de slag om ook een nieuwe organisatiestructuur te ontwerpen. Vooreerst werden een aantal leidende principes gedefinieerd. Nadien werden aan de hand van verschillende workshops een aantal scenario’s uitgetekend voor een nieuw organisatiemodel. Rekening houdend met de voor- en nadelen van elk model, werd uiteindelijk een weloverwogen keuze gemaakt voor één organisatiemodel dat binnen de organisatie werd uitgerold.

   Resultaat

   Voor de nieuwe organisatiestructuur hebben we voornamelijk gekozen voor een innovatief model, maar met eenvoud en dat nauw aansluit bij de heersende cultuur binnen Viro vzw. We hebben gekozen voor een vlakke organisatiestructuur, met aandacht voor zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheidszin bij de medewerkers, dat gebruik maakt van talenten en goesting én met een laagdrempelige aansturing. We hebben ook gelijkwaardigheid gecreëerd tussen de verschillende diensten en gezorgd voor interactie en verbinding binnen een sterk Viro-kader. Iedereen binnen de organisatie krijgt ook een specifieke rol toebedeeld. 

     Rol als adviseur

     Externe procesbegeleider bij het uittekenen van een nieuw organisatiemodel

     Doelstelling

     Viro vzw wenste een duidelijk, strategisch kompas voor de toekomst te definiëren waaraan (strategische) keuzes kunnen worden afgetoetst. Rekening houdend met het snel veranderend hulpverleningslandschap en geïnspireerd door de strategische doelstellingen, werd ook een nieuwe en wendbare organisatiestructuur uitgetekend. Melissa heeft de organisatie begeleid in dit traject.

     Bestede tijd

     +/- 40 dagen

     Magazine

     Web werkt

     Van leidinggevende naar coach van autonome teams

     WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

     Arcade vzw

     Gedeeld leiderschap integreren in teams

     Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

     de vierklaver

     De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

     De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

     Puratos digitaliseert

     Puratos Lummen zet haar mensen centraal

     Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

     mensgericht digitaliseren

     De Sutter Naturally zet de digitale poort open

     Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

     Vetex - anders organiseren

     Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

     Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

     digitaal organiseren

     European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

     Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

     Bekintex

     Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

     Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

     x

     Een IAO opleiding op maat bij Unizo

     Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

     inspiratienota

     8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

     Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.