Melissa Desmedt

Consultant - Möbius Business Redesign

​​​​Melissa werkt sinds 2018 als senior consultant/projectleider bij Möbius. Ze wordt gedreven door het leveren van een positieve maatschappelijk-relevante bijdrage. Via diverse strategie- en beleidsprojecten in de zorg ontdekte ze nog meer haar passie voor de gezondheidszorg, een sector waarop ze zich nu volledig toelegt en in het bijzonder op de eerstelijnszorg.

Melissa heeft een bijzondere focus op beleid/strategie, organisatieontwikkeling, participatie- en transitiemanagement én de optimalisatie van klant-/patiëntervaringen. Melissa begeleidde tal van ziekenhuizen (zowel algemene als universitaire ziekenhuizen), eerstelijns- en welzijnsorganisaties én overheidsinstellingen op Vlaams en federaal niveau op dit vlak. In dit kader is ze ook vertrouwd met het bepalen van indicatoren, het opzetten van dashboards en het opbouwen van rekenmodellen. Bovendien beschikt zij ook over de nodige analytische skills om doelgericht tot een kwalitatief resultaat te komen.

Melissa wordt gekenmerkt door haar zin om op een efficiënte en creatieve manier vooruitgang te boeken. Zij is een uiterst gedreven persoon die vol enthousiasme elke uitdaging aanpakt en tot een goed einde brengt. Ze wordt gedreven door het leveren van waarde en impact voor de klant, en legt steeds de nadruk op het belang van gedrag en cultuur om zo op een duurzame manier verbetering te verankeren in de organisatie.

Telefoon: 0474 68 62 99
Vestigingsplaats: Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen)
Melissa

Referenties

CAW Limburg

Viro vzw

Zorgbedrijf Harelbeke

Stad Roeselare

Case

Viro vzw

  Probleemstelling

  Viro vzw is sinds 2018 een fusie-vzw van 3 Brugse organisaties actief in de sector voor personen met een beperking: Ter Dreve en Tehuis Rosmarijn in Sint-Michiels en Ons Tehuis in Sint-Jozef. De 3 organisaties gingen een fusie aan tot één vzw, Viro, en hebben een lange traditie in de zorg voor mensen met een beperking. Zoals de naam “Viro” reeds doet vermoeden, heeft de fusie vzw ervoor gekozen om de mens nog meer centraal te plaatsen. Met haar dienstverlening wenst de organisatie nog beter te kunnen inspelen op de noden en de behoeften van mensen met een beperking.

  Na twee jaar hard werken aan de nieuwe fusie vzw had de nieuwe organisatie – met betrokkenheid van de medewerkers en met respect voor de beleidsorganen – stilaan kleur en vorm gekregen. Intern werden enkele verbindende diensten opgericht in functie van de continuïteit van zorg en werd er bovendien geïnvesteerd in ontmoeting, uitwisseling, verbinding en het creëren van een gemeenschappelijke identiteit. Na de fusie werd er in de organisatie hard gewerkt aan een gloednieuwe missie en visie. In 2020 wilde de organisatie graag verdere stappen zetten in de strategische ontwikkeling. De organisatie wenste een duidelijk kompas voor de toekomst om (strategische) keuzes te kunnen aftoetsen en een aangepast, wendbaar organisatiemodel.

   Methodologie

   Het traject bestond uit vier fasen die samen met een strategische werkgroep werden doorlopen. In deze werkgroep was betrokkenheid vanuit verschillende niveaus binnen de organisatie aanwezig. In een eerste fase werden toekomstige ambities en doelstellingen geformuleerd. Wat willen we als organisatie zijn en hoe willen we dit bereiken? In een tweede fase werd de toekomstige positionering van de organisatie bepaald alsook mogelijke partnerships met andere organisaties geëxploreerd. Vervolgens werd ook een financieel plan opgemaakt. Tot slot gingen we aan de slag om ook een nieuwe organisatiestructuur te ontwerpen. Vooreerst werden een aantal leidende principes gedefinieerd. Nadien werden aan de hand van verschillende workshops een aantal scenario’s uitgetekend voor een nieuw organisatiemodel. Rekening houdend met de voor- en nadelen van elk model, werd uiteindelijk een weloverwogen keuze gemaakt voor één organisatiemodel dat binnen de organisatie werd uitgerold.

   Resultaat

   Voor de nieuwe organisatiestructuur hebben we voornamelijk gekozen voor een innovatief model, maar met eenvoud en dat nauw aansluit bij de heersende cultuur binnen Viro vzw. We hebben gekozen voor een vlakke organisatiestructuur, met aandacht voor zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheidszin bij de medewerkers, dat gebruik maakt van talenten en goesting én met een laagdrempelige aansturing. We hebben ook gelijkwaardigheid gecreëerd tussen de verschillende diensten en gezorgd voor interactie en verbinding binnen een sterk Viro-kader. Iedereen binnen de organisatie krijgt ook een specifieke rol toebedeeld. 

     Rol als adviseur

     Externe procesbegeleider bij het uittekenen van een nieuw organisatiemodel

     Doelstelling

     Viro vzw wenste een duidelijk, strategisch kompas voor de toekomst te definiëren waaraan (strategische) keuzes kunnen worden afgetoetst. Rekening houdend met het snel veranderend hulpverleningslandschap en geïnspireerd door de strategische doelstellingen, werd ook een nieuwe en wendbare organisatiestructuur uitgetekend. Melissa heeft de organisatie begeleid in dit traject.

     Bestede tijd

     +/- 40 dagen

     Magazine

     Bekintex

     Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

     Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

     x

     Een IAO opleiding op maat bij Unizo

     Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

     inspiratienota

     8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

     Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

     x

     Aan het woord: Frank De Craecker

     Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

     w

     Recept voor werkbaar werk

     Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

     x

     Aan het woord: Lieven Eeckelaert

     Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.

     x

     Aan het woord: Marijke Dobbels

     Marijke Dobbels, directeur van woonzorgcentrum Van Zuylen, vertelt over haar ervaring met innovatieve arbeidsorganisatie en de ondersteuning voor leidinggevenden in hun veranderende coachende rol.

     wzc

     5 Tips om met zorg te organiseren

     Ben je er ook van overtuigd dat het in jouw woonzorgcentrum anders kan en moet? Hoe pak je een veranderproces binnen de zorg het best aan? In dit artikel delen we 5 tips om met zorg te organiseren.

     digital

     Digitaliseren doe je samen

     Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

     Implementatie van structuur

     Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

     QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.