Ingrid Thijs

Zaakvoerder / expert sociale innovatie - VIA FERRATA

Je bedrijf op een mensgerichte manier organiseren en duurzaam ondernemen? Kleine en grote bedrijven in diverse sectoren hebben op hun ritme grote stappen gezet dankzij onze gedragen en integrale veranderaanpak.

In een filmpje leggen we uit hoe je je organisatie wendbaar maakt. Onlangs beschreven we ook hoe technologische innovatie beter kan renderen

Telefoon: 0474 50 84 26
Vestigingsplaats: Hasselt
Ingridthijs

Referenties

Volwassenonderwijs: CVO Tanera (nu CVO Pro) en CVO Horito

Innovatieve arbeidsorganisatie

DELA Holding Belgium

 • Changemanagement
 • Projectmanagement

Mediahuis

Projectmanagement

Case

Volwassenonderwijs

Probleemstelling

Elke school heeft zijn eigen problematiek, maar deze punten waren gemeenschappelijk:

 • Visie, waarden en doelstellingen zijn niet helder
 • Vakgroepen werken geïsoleerd
 • Docenten haken af
 • Overbevraging van directie
 • Meer kritisch publiek

Methodologie

Mix van collectieve sessies met directieleden van 5 scholen en individuele begeleiding. Tijdens de individuele sessies werkten we op maat.  Enkele voorbeelden:

 • Rondetafelconferentie met stakeholders
 • Creëren van ambassadeurschap bij docenten aan de hand van visieworkshops
 • Overlegmomenten met management, …

Output

Organisatie expertise opbouwen om meer autonome teams te bouwen, en dit met het oog op meer werkgoesting en hogere klantentevredenheid.

Resultaat

Gedurende het traject van 2 jaren waren de resultaten verschillend, gezien elke school zijn eigen context heeft en eigen ritme volgt.
School 1: één clusteropleiding pioniert als autonoom team
School 2: visie en waarden zijn via een gedragen traject tot stand gekomen; eerste initiatieven om vakgroepoverschrijdend te werken zijn gezet

Rol als adviseur

Facilitator

Doelstelling

 • Scholen als aangename werkplek met werkbaar werk
 • Scholen als klantgerichte en wendbare organisatie
 • Lerend netwerk, klankbord

Bestede tijd

6 collectieve en 5 individuele sessies in periode van 2 jaren 

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.