Grieke Forceville

consultant social profit, welzijn en gezondheid - Hefboom vzw

Grieke zet zich met hart en ziel in voor organisaties die meer maatschappelijke impact willen realiseren door sterke teams en passende organisatiestructuren te creëren.

Telefoon: 0498 24 47 99
Vestigingsplaats: Brussel
Grieke

Referenties

Vlaamse Overheid

Transitiecoach eerstelijnshervorming in Vlaanderen en Brussel

Cachet vzw

Coaching teams naar meer collectief leiderschap en zelfsturing

Buitenschoolse Kinderopvang De Buiteling

Coaching teams naar meer collectief leiderschap en zelfsturing

Maatwerkbedrijf De Groene Kans vzw

Anders Organiseren (Europees Sociaal Fonds)

UilenSpiegel vzw

Professionaliseringstraject bij patiëntenvereniging in de geestelijke gezondheidszorg (Venture Philanthropy Fonds)

Case

Eerstelijnszone (ELZ) BruZEL (i.o.v. Vlaamse Overheid)

Probleemstelling

Er dienden in twee jaar tijd 60 eerstelijnszones gevormd te worden met partners uit welzijn, eerstelijnszorg, lokaal bestuur en burgers. Het is de eerste keer dat zij in deze vorm worden samen gezet en samenwerken. Doel van de hervorming is de quadruple aim: betere ervaren zorg; betere gezondheid van de populatie; betere betaalbaarheid en het welzijn van de hulpverlener. Een integrale benadering en de regie van de burger staan centraal. In Brussel is de context extra complex door de meertaligheid en politieke realiteit van overlappende bevoegdheden en diverse structuren.

Methodologie

Aan de hand van vijf vragen werden achtereenvolgens missie, visie, waarden, beleidskeuzes en governance bepaald. We gingen aan de slag met een kernteam (veranderteam) en organiseerden diverse participatieve samenkomsten en terugkoppelingsmomenten voor alle betrokkenen (veranderforum). We richten ons in dit traject behalve op het te behalen resultaat vooral ook op het proces van wederzijdse kennismaking en vertrouwen.

Output

BruZEL is door Vlaanderen erkend als de Brusselse Eerstelijnszone. De Zorgraad is erkend als bestuur. Het beleidsplan is goedgekeurd.

Resultaat

Er zijn door BruZEL krachtige beleidskeuzes gemaakt die ingaan op de specifiek Brusselse noden van personen met een zorgnood, hun omgeving, lokaal bestuur en eerstelijnswerkers. Deze worden nu omgezet in jaarlijkse actieplannen.

Rol als adviseur

Coach en facilitator

Doelstelling

  • Begeleiden, faciliteren van de vorming van de eerstelijnszone
  • Installatie van governance (Zorgraad)
  • Participatief met eerstelijn, lokaal bestuur en burgers

Bestede tijd

100 dagen in 2 jaar

Magazine

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging. 

Werkstress

De curve van de werkstress-epidemie afvlakken

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka, voorspelde voor 2020 de grootste terugval van economische activiteit sinds WO II. Die economische crisis dreigt een werkstress-epidemie aan te drijven. Wie helpt om dat tegen te gaan?