Kort geschetst

Binnen de Vlaamse woonzorgsector coördineren we een nieuw innovatieproject. De doelstelling? Betere zorg, zinvol en werkbaar werk, dankzij een vernieuwende organisatiestructuur. We streven naar een interne werking die afgestemd is op de noden van de bewoners en de mensen die er werken.

Woonzorgcentra

Onze rol binnen het innovatieproject

Begin 2019 lanceerde de Vlaamse overheid het project met de naam: ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk’. Een hele mond vol.

Binnen dat project spelen wij enerzijds een coördinerende rol, anderzijds nemen we ook een onderzoeksluik op. Het is de bedoeling dat meer woonzorgcentra aan de slag gaan met de principes van innovatief arbeid organiseren (IAO) en dat we meer inzicht verwerven in de sector via onderzoek.

3 types woonzorgcentra

Het project is bedoeld voor alle door Vlaanderen erkende woonzorgcentra (incl. Brussels Gewest), ongeacht hun juridische structuur. De woonzorgcentra die deelnemen aan dit project, deelden we op in 3 groepen:

 • Verkenners
   Organisaties die interesse hebben in IAO, maar nog niet bereid zijn om al tot verandering en implementatie over te gaan.
   In januari startte een gratis opleidingssessie in 5 provincies. Deelnemers bezochten een woonzorgcentrum dat al aan de slag is met anders organiseren. De verkenners verwerven theoretische inzichten en komen te weten wat anders organiseren in de praktijk betekent.

 

 • Starters
   Woonzorgcentra die effectief van start gaan met IAO.
   Samen met adviseurs ondersteunen we gedurende 2 jaar 20 woonzorgcentra in een veranderproces op vlak van IAO.
  Zo startten we in mei 2019 met 5 'lerende netwerken'. Diezelfde maand namen we een werkbaarheidsbevraging ('Werkmeter') af bij elk woonzorgcentrum. Elk woonzorgcentrum kreeg daarna een individueel rapport om met de eigen resultaten, en gesterkt door een adviseur, aan de slag te gaan.

Tot juni 2021 introduceren we bij deze 'starters' de principes van innovatief arbeid organiseren (IAO). We passen de theorie ook concreet toe in een verandertraject waarvoor we samenwerken met 10 adviseurs uit het Workitects-netwerk. Via onderzoek vergroten we onze kennis over de woonzorgsector: 

 • wat is de opdracht van organisaties in de ouderenzorg?
 • welke werkprocessen zien we, welke stemmen we best op elkaar af?
 • hoe staat het met de werkbaarheid in woonzorgcentra?
 • hoe organiseren we best (team)leiderschap en hoe stimuleren we dat? 

 

 • Gevorderden
   Woonzorgcentra die al ervaring hebben met IAO, maar nog met specifieke vraagstukken worstelen.
   Op 25 september startte een lerend netwerk met 12 organisaties die de komende 2 jaar samenkomen in collectieve sessies. Tot nu toe organiseerden we al 3 groepssessies. Adviseurs uit het Workitects-netwerk staan ook deze 'gevorderden' bij in hun verandering.
Infographic IAO in de zorg
Deelnemers WZC-project

We werken in dit project samen met adviseurs uit onze Workitects-community:

Wat kan IAO betekenen voor woonzorgcentra?

Woonzorgcentra zijn de voorbije decennia professioneler geworden, maar kampen nog steeds met de valkuil dat de organisatie het doel op zich wordt. Zowel zorgmedewerkers als bewoners worstelen hiermee. Hoe kunnen we dit oplossen?

Hoe staat het met de werkbaarheid in woonzorgcentra?

We brachten de huidige werksituatie binnen Vlaamse woonzorgcentra in kaart. Hiervoor gebruikten we Werkmeter. 20 woonzorgcentra namen deel aan deze vragenlijst. Zo konden we bestuderen hoe werkbaar de jobs nu eigenlijk zijn?

Betrokken partijen

Een stuurgroep volgt het project van dichtbij op. Voorzitter van deze stuurgroep is Frank Pot, de Nederlandse emeritus-hoogleraar. Verder bestaat de groep uit:

 • mensen van het Kabinet Minister Beke
 • het Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Zorgnet-Icuro
 • VLOZO
 • VVSG en Diverscity
 • de vakbonden
 • VIVO
 • en enkele anderen

Voor verdere vragen of meer info stuur je een mailtje naar wzc@workitects.be.

Vlaanderen

Werkbaarheidsonderzoek

We onderzochten de werkbaarheid in Vlaamse woonzorgcentra. Het onderzoek duidt aan wat medewerkers uit die woonzorgcentra als 'werkbaar werk' ervaren. Het toont ook of er verschillen tussen zorgfuncties en ondersteunende functies zijn en hoe je de werkbaarheid concreet kan verhogen.

Komende planning:

 • 22 februari 2022: slotcongres en projecteinde

Dit project gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Overheid. 

Vlaanderen

Magazine

digital

Digitaliseren doe je samen

Lieven Eeckelaert maakt een aantal mensgerichte kanttekeningen bij digitale transformaties in productiebedrijven.

Implementatie van structuur

Obstakels voorkomen bij de implementatie van een structuur

QRM geeft een heel duidelijk idee over hoe je je organisatie moet ontwerpen, maar bij de implementatie kan je als organisatie toch verschillende obstakels tegenkomen. Leer hier hoe je die obstakels kan voorkomen.

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.