Innovatieve arbeidsorganisatie in kmo's

Een opleiding op maat bij UNIZO

Wat zorgt ervoor dat mensen met goesting aan de slag blijven tot aan hun pensioenleeftijd? Deze vraag vormt de kiem van waaruit de wortels van Workitects vertrekken. Vanuit ons kantoor in Leuven, stellen we onszelf op als kennispartner en katalysator voor alles wat met werkbaar werk, leiderschap, teamwerking, innovatieve arbeids­organisatie (IAO) en digitaliseren van werk te maken heeft. Binnen deze vijf thema’s doen we onderzoek, ontwikkelen we methodieken en bieden we dienst­verlening op maat aan.

Zo kwamen de HR-adviseurs van Unizo een tijdje geleden bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat. Collega Frank De Craecker hielp hen verder.

 

 

unizo

Wat moeten we ons voorstellen bij zo’n opleiding?

Frank De Craecker (Workitects): “Binnen hun HR-project ‘Elk talent aan boord’, was Unizo op zoek naar manieren om een duurzaam en inclusief HR-beleid te voeren. Gedurende twee dagen ging ik met een 15-tal HR-adviseurs in bad en dompelde hen onder in de wereld van IAO. Concreet heb ik hen manieren aangereikt om het IAO-verhaal eenvoudig te vertalen naar de kmo’s in het Unizo-netwerk. Ik gebruik hierbij voorbeelden uit de praktijk om te tonen hoe de principes van IAO kunnen helpen bij de groei en ontwikkeling van bedrijven.”

Kan je een tipje van de sluier oplichten?

Frank De Craecker: “In de huidige ‘war for talent’ komen de functieomschrijvingen zoals we ze kennen onder druk te staan. Eén van de dingen die een bedrijf kan doen, in het kader van haar retentiebeleid, is een eigen taal en originele functies creëren. Medewerkers met een unieke job kunnen hun takenpakket moeilijk ergens anders terugvinden en zijn minder geneigd de organisatie te verlaten. Een tweede tip is vooral gericht op het betrokken houden van medewerkers. Leer medewerkers de ganse organisatie kennen en niet enkel hun eigen functie of werkplek. Als de arbeidsorganisatie opgedeeld is in silo’s moet je als zaakvoerder niet verwachten dat de medewerkers betrokken zijn bij het bedrijf. Ze zien het geheel niet. Ik pleit ervoor dat alle medewerkers een rondleiding zouden moeten krijgen in heel het bedrijf. Wanneer er op een specifieke afdeling iets verandert, laat dan alle medewerkers eens langskomen en vertel

Frank

 

Hebben jullie het gevoel de Unizo-leden nu op een andere manier te kunnen ondersteunen?

Yvoon Dekens: “Toch wel. We hebben nu wat knowhow opgebouwd en zijn klaar om hier concreet mee aan de slag te gaan. Onze adviseurs hebben laten weten dat ze al een paar tips uit de opleiding hebben toegepast. Frank heeft ons bijvoorbeeld een competentiematrix aangereikt. Die hebben we gebruikt om vacatures op een totaal andere manier te benaderen. In plaats van meteen een nieuwe medewerkers te zoeken op basis van functie, zijn we gaan kijken wat het bedrijf nodig heeft, los van bestaande takenpakketten.”

Sabrina Stassyns: “Onze adviseurs hebben dus eerst de taakverdeling, de rolverdeling en de interacties tussen functies in kaart gebracht. Om dan te kijken wat er nog ontbreekt en die wensen in een vacature te gieten.”

x

 

En de deelnemers, hoe hebben die de opleiding ervaren?

Sabrina Stassyns (Unizo): “Desondanks de vermoeiende dagen, zat de teneur absoluut goed. Ik heb achteraf berichtjes gekregen van blije adviseurs die het heel verrijkend vonden.”

Yvoon Dekens (Unizo): “Ja, ik had ook de indruk dat het overheersende gevoel na de opleiding positief was. Het waren twee dagen vol aangename interactieve sessies, waarin onze adviseurs meerdere eyeopeners hebben meegekregen. Zij weten wat doen nu.”

Sabrina Stassyns: “Inderdaad. Ik heb het verhaal van Workitects ondertussen al een paar keer gehoord, maar het blijft boeiend om naar te luisteren. Ik geloof heel sterk in IAO. Jammer dat het in de waan van de dag wat op de achtergrond geraakt. Maar kijk, op zo’n momenten heb je even een externe partner nodig die je opnieuw activeert!”

Yvoon Dekens: “Frank heeft natuurlijk ook zijn best gedaan. Je ziet hem groeien als lesgever tijdens de sessie. In het begin tast hij de doelgroep wat af, voelt hij hoe warm het water is. Hij heeft duidelijk zijn structuur en zodra hij merkte dat we mee waren zie je wel dat hij echt zijn positie inneemt.”

Sabrina Stassyns: “Ja, Frank kent zijn materie. Hij was goed voorbereid en heeft de taal van onze mensen gesproken. Dat werd echt wel gewaardeerd.”

 

Voor herhaling vatbaar?

Sabrina Stassyns: (lacht) “Ja natuurlijk! We hebben al een datum vastgelegd voor een vervolgsessie.”

Yvoon Dekens: “En we kijken ernaar uit!”

Magazine

Web werkt

Van leidinggevende naar coach van autonome teams

WEB Werkt is in volle omschakeling naar een organisatiestructuur die meer verantwoordelijkheden aan de medewerkers geeft. D.m.v. een leiderschapstraject kreeg ook de rol van leidinggevenden een andere invulling.

Arcade vzw

Gedeeld leiderschap integreren in teams

Arcade vzw staat klaar voor jongeren en hun families, met een focus op bijzondere jeugdzorg en direct beschikbare contextbegeleiding. In een vierdaags leiderschapstraject zochten ze naar meer verbinding in hun autonome teams.

de vierklaver

De rol van een teamcoach in zelfsturende teams

De Vierklaver vzw ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking in hun wonen, werken en vrije tijd. Zij zochten uit of hun teamcoaches ook een team an sich konden vormen.

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.