In 't kort: 4 uitdagingen naar gedeeld leiderschap

» Onderaan zoomen we op elke uitdaging apart in. «

1. Sterk leiderschap aan de top
Dat bereik je aan de hand van reflectie en een aantal gesprekssessies.

 We ondersteunen jou met LeadershipMirror, dat geeft je een houvast tijdens deze gesprekken.

2. Leiderschap concreet invullen
Je ontwikkelt een gezamenlijke visie op het gewenste leiderschap.

 De kaartenset LeadershipGround reikt de juiste topics en stellingen aan om een positie in de nemen op leiderschap, en dat op strategisch niveau. LeadershipGround is te koop: een basis-set kost 300 euro (excl. btw), dat is goed voor een (management)team van maximum 10 personen. Extra sets kosten 25 euro. De kaartensets worden met een minimum van 10 verkocht. Hierbij worden ook 10 kopies van een dialoogmap en instructies meegeleverd, alsook een handleiding voor de facilitator.

3. Gedeeld leiderschap in teams
Meten wat de mate van gedeeld leiderschap is in een team en detecteren wat je mogelijk tegenhoudt om méér gedeeld leiderschap te realiseren.

 Het online assessment TeamLeads stelt jou in staat om het gedeeld leiderschap te meten. Je krijgt via MyWorkitects toegang tot het assessment. Je betaalt per deelnemer een vaste prijs.

4. Identiteitsontwikkeling bij leidinggevenden
Authentiek en gedeeld leiderschap versterken.

 LeadershipGrowth geeft je een structuur waarmee je gesprekken kan houden om het leiderschap duurzaam te verankeren.

LeadershipMirror

Zoom in op elke uitdaging

 Uitdaging 1: Sterk leiderschap aan de top
Hulpinstrument: LeadershipMirror

Doel van LeadershipMirror: begeleiding die de leider van verandering (diegene die de verandering in gang trapt in de organisatie) helpt om zijn eigen houding tegenover leiderschap te definiëren.

Hij staat stil bij vroeger leiderschap, hoe dat geëvolueerd is en hoe dat in de toekomst verder kan ontwikkelen. Hij heeft een concreet beeld van de organisatie van morgen en weet perfect waarom de organisatie moet veranderen. Hij kent de noodzaak en hij heeft duidelijk het mandaat om met de organisatieverandering te starten. Daarvoor krijgt hij politieke ruggensteun. Er is een sterke coalitie aan de top en de leider van verandering is zich bewust van zijn opdracht en zijn betrokkenheid in de verandering.

 Uitdaging 2: leiderschap concreet invullen, geen ruimte voor interpretatie laten
Hulpinstrument: LeadershipGround

Doel LeadershipGround: kaartenset die helpt om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op het gewenste leiderschap.

Je geeft betekenis aan het nieuwe leiderschap door een open gesprek te voeren op strategisch niveau. Je neemt een duidelijke positie in. Dat wil ook zeggen dat je de grenzen van gedeeld leiderschap aangeeft, door te praten over hiërarchie en inspraak in het beleid (mate van democratie). Wat is de mindset en het gedrag van leidinggevenden, hoe zullen leiders zich ontwikkelen? Om deze vragen te beantwoorden, nemen jullie voor elke leiderschapsdimensie een stelling in. Je formuleert waar de organisatie over 2 jaar moet staan op het vlak van leiderschap. Jullie bepalen per punt hoe ontregelend dit voor de organisatie is, en jullie komen tot een groepsstandpunt. Na afloop, hebben jullie een gedeeld mentaal model op leiderschap.

LeadershipGround
TeamLeads

 Uitdaging 3: effectief gedeeld leiderschap in teams bekomen en aanwijzen wat blocking issues zijn
Hulpinstrument: TeamLeads

Doel TeamLeads: digitale tool waarmee je meet hoe gedeeld het leiderschap is in een team.

Hoe zelfredzaam is jouw team? Dit instrument tracht daar een antwoord op te bieden. Het toont hoeveel leiderschap opgenomen wordt door het team en in welke mate het gedeeld wordt. Mogelijk is leiderschap op enkele punten eerder geconcentreerd bij één of een beperkt aantal personen. De resultaten uit de digitale vragenlijst brengen een gesprek op gang binnen het team, je creëert ruimte voor reflectie en teamfeedback. Jullie gaan bewust om met verschuivingen in verantwoordelijkheden, jullie bespreken en groeien als team. Er komen acties uit om tot meer gedeeld leiderschap te komen/om het leiderschapswerk te delen en jullie werken mogelijk een teamcharter uit, waarin jullie elkaars sterktes in kaart brengen en teamrollen en normen vastleggen. Het vergt maturiteit en openheid van een team, om leiderschap bespreekbaar te maken.

 Uitdaging 4: ruimte en een klimaat scheppen voor leidinggevenden om aan identiteitswerk (of -ontwikkeling) te doen.
Hulpinstrument: LeadershipGrowth

Doel LeadershipGrowth: door begeleiding willen we authentiek en gedeeld leiderschap versterken.

Organisaties hebben de opdracht om een veilige plaats te voorzien waar leidinggevenden aan zelfreflectie kunnen doen en feedback krijgen. In kleine groepjes en onder begeleiding delen leidinggevenden hoe ze omgaan met het vernieuwen van hun eigen rol. Leidinggevenden ontwikkelen een innerlijk kompas, gedreven door hun eigen waarden die authentiek leiderschap mogelijk maken.

LeadershipGrowth

Magazine

Puratos digitaliseert

Puratos Lummen zet haar mensen centraal

Jobs werkbaarder maken en mensen beter laten samenwerken. Daar werkt men bij Puratos Lummen elke dag aan. Hoe? Door slim te organiseren en mensgericht te digitaliseren.  

mensgericht digitaliseren

De Sutter Naturally zet de digitale poort open

Hoe kan je medewerkers autonomer laten werken? En kan je hen hierin digitaal ondersteunen? Vanuit die vragen zet De Sutter Naturally stappen richting een meer digitale productieomgeving. 

Vetex - anders organiseren

Vetex doet mensen bloeien door anders te organiseren

Wil je werknemers die vol trots komen werken? Die initiatief nemen? Betrokken zijn? Dan kijk je best ook naar hoe het werk is georganiseerd. En dat is precies wat Vetex doet. 

digitaal organiseren

European Spinning Group zet eerste stappen richting Factory of the Future

Wie niet op de digitale trein springt is gezien. Maar zijn je bedrijf en je mensen daar wel klaar voor? En hoe hou je jobs duurzaam en werkbaar? Workitects’ innovatielab zette European Spinning Group op weg. 

Bekintex

Bekintex laat ideeën van medewerkers niet liggen

Bekintex startte in 2018 met het innoveren van haar arbeidsorganisatie. Binnen de branderafdeling werd zo een doelgericht team gebouwd. Mét resultaat.

x

Een IAO opleiding op maat bij Unizo

Unizo kwam bij Workitects aankloppen voor een opleiding op maat voor hun HR-adviseurs. Lees hier het interview met enkele deelnemers.

inspiratienota

8 verandertrajecten binnen woonzorgcentra

Acht woonzorgcentra delen hun verandertraject aan de hand van hun doelen, realisaties en toekomstplannen.

x

Aan het woord: Frank De Craecker

Onze collega Frank De Craecker sprak met ESF Vlaanderen over innovatieve arbeidsorganisatie en het belang van structuurontwerp. Ontdek hier het hele interview.

w

Recept voor werkbaar werk

Ontdek hier het recept voor een werkbare job met verantwoordelijkheden, leermogelijkheden en een goede teamsamenwerking.

x

Aan het woord: Lieven Eeckelaert

Onze collega Lieven Eeckelaert sprak met Fevia over de digitalisering in voedingsfabrieken en welke impact dit heeft op de werkvloer en de jobs. Ontdek hier het hele interview.