Sam Vandierendonck

Senior Manager - Moore Belgium

Gedreven om samen met jouw organisatie een antwoord te geven aan de diverse uitdagingen! Een boeiende ambitie, een effectief organisatiemodel, gedreven teams & medewerkers binnen een gepaste cultuur vormen een wendbare organisatie.

Telefoon: 04 77 84 11 96
Vestigingsplaats: Gent
Website: www.moore.be
Sam Vandierendonck

Referenties

Pfizer Logistiek Centrum - Zaventem

Pharma/Distributie – cultuurtransformatie, organisatiestructuur, teamontwikkeling, leiderschap, procesoptimalisatie

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Cultuur sector – ambitiebepaling, organisatiestructuur, leiderschap, teamontwikkeling, businessplan

Santens Metaalwaren

Distributie – organisatiestructuur, procesoptimalisatie & leiderschap

Woonzorgcentrum de Pottelberg - Groep Zorg Heilige Familie

Woonzorg - Innovatieve arbeidsorganisatie

WZC OWMC Zele – via Workitects IAO project – starter groep

Woonzorg - Innovatieve arbeidsorganisatie

WZC Huize Roborst – via Workitects IAO project – starter groep

Woonzorg - Innovatieve arbeidsorganisatie

Case

WZC de Pottelberg (Groep Zorg Heilige Familie)

Probleemstelling

De Pottelberg, heeft een rijk verleden. Een geschiedenis gebouwd door de zusters, een geschiedenis van groeien, verbouwen, reorganiseren, besparen, investeren, … Kortom, de Pottelberg is een organisatie die niet stilstaat en zich regelmatig strategisch durft te vernieuwen. In 2017, voelde de organisatie aan dat ze te weinig bewoners gericht waren, ze kampten met hoge werkdruk en er was een dalende tevredenheid van de schoonmaak. Wel vonden de klant de zorgverlening top. Maar het was duidelijk dat er iets moest veranderen om ook in de toekomst een relevante partij & sterke werkgever te blijven.

Methodologie

Via het bepalen van een boeiende ambitie (missie/visie), die óók duidelijk én gekend is door elke medewerker, krachtige waarden, via het hertekenen van de organisatie waarbij we inzetten op het creëren van ruimte voor de medewerkers om te beslissen en te organiseren, via inspirerend leiderschap, ... bouwen we een organisatie en medewerkers die klaar zijn voor morgen!
Deze activiteiten geven wij vorm via analyses, fora, klankbord, procesmapping, co-creatie-workshops & opleidingen.

Output

  • Missie, visie, waarden bepaald via workshops met medewerkers, bewoners, bestuurders en familieleden.
  • Beschrijving AS-is situatie (processen, taken, personen)
  • Uitwerking van de TO BE organisatie via workshops & analyse
  • Ondersteuning van veranderteams & directieteam via diverse ‘ontwerp’-sessies (rollen, teamcharter, werkorganisatie)
  • Coaching van de leidinggevenden in hun nieuwe rol als coach doorheen de verschillende fases van verandering, incl. advies over teamontwikkeling
  • Verandermanagement, uitgewerkt implementatiedraaiboek
  • Uitrollen van het nieuwe organisatiemodel & teamwerking. Hierin begeleiden we de teams actief op de werkvloer.

Resultaat

De uitrol van het nieuwe organisatiemodel & nieuwe manier van werken loopt momenteel nog. We nemen dit gefaseerd op, met respect voor het tempo van elk team. De multidisciplinaire teams zijn in werking en leiderschap wordt almaar meer gedeeld. De betrokkenheid van de medewerkers zien we toenemen alsook het enthousiasme van de bewoners.

Rol als adviseur

Projectleider - klankbord directie/veranderteam

Doelstelling

Een inspirerende organisatie die via werkbare jobs inzet op meer kwalitatieve, vraaggerichte bewonerszorg.

Bestede tijd

35 mensdagen

Magazine

Doorlooptijd verkorten

Hulpmiddelen voor een korte doorlooptijd

QRM focust op het bereiken van doorlooptijdverkorting door orderstromen op te splitsen en geïntegreerde teams te creëren. Maar hoe pas je een integrale verandering toe in je organisatie om de doorlooptijd te verkorten?

Interview

Aan het woord: Soetkin en Caroline

Caroline en Soetkin namen in 2020 deel aan de verkenningsronde voor woonzorgcentra. Zij vertellen over hun ervaringen en de impact van de gratis opleiding. 

Bruggen bouwen op afstand

Blijf je medewerkers betrekken in het veranderproces

Vanwege corona is het moeilijker om medewerkers te betrekken bij het verandertraject. Wij geven 3 manieren om toch bruggen te bouwen tussen het ontwerpteam en alle medewerkers. 

Werkbaar werk

Van een goed ontworpen job naar werkbaar werk

Om meer werkbaar werk te creëren moet je focussen op je jobinhoud en je organisatiestructuur. Laten we beginnen met jobinhoud: hoe ziet een goede job eruit en hoe kunnen we een job verbeteren?

Doorlooptijd

Het geheim achter een korte doorlooptijd

In maakbedrijven worden vaak de juiste oorzaken van doorlooptijdproblemen over het hoofd gezien. Om problemen in de doorlooptijd op het spoor te komen is het in kaart brengen van de organisatiestructuur cruciaal.

Het veranderproces is van iedereen

Het veranderproces is van iedereen

Verandertrajecten worden vaak bedacht door het management, waarvoor ze soms jaren de tijd nemen en waarbij ze - bij wijze van spreken - na een korte introductie met prachtige powerpoints verwachten dat medewerkers deze onmiddellijk uitvoeren. Kan dit anders?

Werkstress

Tips om de werkstress in woonzorgcentra te verminderen

Om het risico op een burn-out te verminderen moeten de woonzorgcentra hun werk anders organiseren. Wie hiermee wil starten, kan alvast aan de slag met de inzichten uit ons werkbaarheidsonderzoek bij 20 woonzorgcentra. 

Wiser

Boekentip: Wiser

Kan een groep een betere beslissing nemen dan elk groepsindividu apart? Hiernaar kijken de auteurs Sunstein en Hastie met hun kritisch oog in het boek ‘Wiser’. Een boeiend thema en ongelooflijk relevant voor organisaties die zich anders organiseren. We delen enkele inzichten uit het boek.

Thuiswerken

Welke impact heeft thuiswerken op de werkbaarheid van je job?

Dat wilden we meten. Daarom lanceerden we de Thuiswerkmeter. Ontdek in dit artikel de resultaten van de bevraging. 

Werkstress

De curve van de werkstress-epidemie afvlakken

Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka, voorspelde voor 2020 de grootste terugval van economische activiteit sinds WO II. Die economische crisis dreigt een werkstress-epidemie aan te drijven. Wie helpt om dat tegen te gaan?